Author: АТСБГ

0

Урилгаар лекц уншина

МУИС-ийн залуу эрдэмтдийн индэр хөтөлбөр цуврал лекц, уулзалт болно. NUM-SPEAKER SERIES-залуу эрдэмтдийн индэр хөтөлбөрийн ээлжит зочноор МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн багш доктор В.Данаасүрэн оролцож, “Монгол улсад хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэхэд байгаль орчны шийдвэр гаргалт дахь...

0

Доктор А.Баярбаатар “Залуу эрдэмтдийн индэр хөтөлбөрт” урилгаар лекц уншлаа

МУИС-ийн багш нар болон магистрант, докторант оюутнуудад зориулан зохион байгуулагддаг МУИС-ийн ЗАЛУУ ЭРДЭМТДИЙН ИНДЭР (NUM-Speaker Series) хөтөлбөрийн  3 дугаар сарын ээлжит зочноор МУИС-ийн Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны  сургуулийн багш доктор А.Баярбаатар оролцлоо. Доктор А.Баярбаатар нь...

0

Урилгаар лекц уншина

МУИС-ийн залуу эрдэмтдийн индэр хөтөлбөр цуврал лекц, уулзалт болно. NUM-SPEAKER SERIES-залуу эрдэмтдийн индэр хөтөлбөрийн ээлжит зочноор МУИС-ийн Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны  сургуулийн багш доктор А.Баярбаатар оролцож, “Хавдар үүсгэгч генийн өөрчлөлтүүдийг илрүүлэх математик загварчлал, оновчлолын аргачлалууд”...

0

Доктор Н.Отгонсайхан “Залуу эрдэмтдийн индэр хөтөлбөрт” урилгаар лекц уншлаа

МУИС-ийн багш нар болон магистрант, докторант оюутнуудад зориулан зохион байгуулагддаг МУИС-ийн ЗАЛУУ ЭРДЭМТДИЙН ИНДЭР (NUM-Speaker Series) хөтөлбөрийн  3 дугаар сарын ээлжит зочноор МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн багш доктор Н.Отгонсайхан оролцлоо. Доктор Н.Отгонсайхан нь “Гаалийн тарифийн...

0

Урилгаар лекц уншина

МУИС-ийн залуу эрдэмтдийн индэр хөтөлбөр цуврал лекц, уулзалт болно. NUM-SPEAKER SERIES-залуу эрдэмтдийн индэр хөтөлбөрийн ээлжит зочноор МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн багш доктор Н.Отгонсайхан оролцож, “Гаалийн тарифийн зохицуулалт ба төсвийн орлого бүрдүүлэлт” сэдвээр илтгэл тавих тул...