Товч түүх

Share Button

Ахисан түвшний сургуулийн бодлогын газрын танилцуулга

МУИС нь 1991-1992 оны хичээлийн жилд анх удаа магистрын сургалтын хөтөлбөр эхлүүлэн магистрант оюутан элсүүлэн сургаж, 1999-2000 оны хичээлийн жилээс докторын сургалтын хөтөлбөр эхлүүлэн доктор (Ph.D)-ын сургалтанд докторант оюутан элсүүлэн сургаж эхэлсэн байна.

1999 онд Магистр докторын сургалтын алба (МДСА)-ыг TASIC төслийн зөвлөмжөөр албан ёсоор байгуулан ажиллаж байгаад 2012 оноос МДСА-ыг Төгсөлтийн дараах сургууль (ТДС) болгон өргөжүүлсэн. МУИС нь Азийн шилдэг 100 сургуулийн нэг болох зорилгын хүрээнд 2017 оноос ахисан түвшний сургалт, судалгааг шинэ шатанд гаргах, олон улсын их сургуулийн жишиг бүхий ахисан түвшний сургууль байгуулах үйл явцтай уялдуулан Ахисан Түвшний Сургуулийн Бодлогын Газар (АТСБГ) болгон өөрчлөн зохион байгуулж үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

АТСБГ нь: Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон сургуулийн удирдлагаас магистр, докторын сургалт, судалгааны үйл ажиллагааны талаар гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, энэ хүрээнд магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний ажлын чанар, үр дүнг сайжруулах, сургалтын болон судалгааны ассистантшип (судалгааны сэдэвт ажил, төсөлд оролцуулж цалин урамшуулал олгох) хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

АТСБГ-ын зүгээс тухайн хичээлийн жилд шинээр доктор хамгаалсан болон докторын дараах сургалтад хамрагдсан багш нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр МУИС-ийн нийт магистрант, докторантуудад зориулсан эрдэм шинжилгээний аргазүйн семинарыг зохион байгуулж, семинарын зарлал болон лекцийг МУИС-ийн албан ёсны www.num.edu.mn болон www.gradschool.num.edu.mn вэбэд цаг тухайд нь байршуулж хэвшээд байна.

Мөн МУИС-ийн профессор багш нараас сүүлийн 5-6 жилд гадны өндөр хөгжилтэй орнуудад докторын зэрэг хамгаалсан залуу эрдэмтдийн диссертацийн ажлын чиглэл, гарсан үр дүнгийн талаар мэдээлэл солилцох, докторын ажил хамгаалахад түлхэц болох, багш нар хамтран салбар дундын судалгааг хөгжүүлэх, одоо суралцаж буй докторантуудад сүүлийн үеийн судалгааны аргазүйн талаар мэдлэг, мэдээлэл олгох зорилгоор NUM-SPEAKER SERIES буюу “МУИС-ийн залуу эрдэмтдийн индэр” цуврал лекц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг.

АТСБГ нь дарга доктор  Б.Энх-Амгалан, АТСБГ-ын мэргэжилтэн Б.Одгэрэл гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

Хаяг, холбоо барих:

УБ хот, СБД, Бага тойруу 1, МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр, 207

Утас: (976) 75754400-(1115) /АТСБГ-ын дарга/

 75754400-(1145) /АТСБГ-ын мэргэжилтэн/

Шуудангийн хаяг: Улаанбаатар -46-А ш/х 6

И-майл хаяг: graduate@num.edu.mn

Вэб хаяг: http://gradschool.num.edu.mn/