Магистр, докторант оюутнуудад зориулсан “ШУ-ны нийтлэл хэрхэн боловсруулах, нийтлэх тухай” сэдэвт семинар болно

Share Button

 2014-2015 оны хичээлийн жилд магистр, докторант оюутнуудад зориулан 7 хоног бүрийн Лхагва гарагт 18 цагаас хичээлийн I байрны 320 тоотод Судалгааны семинар зохион байгуулдаг. Энэ долоо хоногт буюу 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн семинарыг “ШУ-ны нийтлэл хэрхэн боловсруулах, нийтлэх тухай” сэдвээр ШУС-ийн багш Ө.Баярсайхан удирдан явуулна.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *