Эрдэм шинжилгээний ажлын багц цаг

Share Button

Магистрант, докторантын хөтөлбөрт суралцах хугацаанд буюу элссэн цагаас гүйцэтгэсэн эрдэм шинжилгээний ажлууд хамаарах бөгөөд хэлбэрийг МУИС-ийн 2016 оны магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээ, дадлагын ажлын багц цаг тооцох түр журмыг баримтлан тооцдог.