ЭЗ-өөр батлагдсан сэтгүүлийн жагсаалт

Share Button

2019 МУИС -ийн ЭЗ-өөр баталгаажсан дотоод эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн жагсаалт  /2019 оны 5 сард шинэчлэгдсэн/

MonJol application

WoS-ESCI Journal application

DOAJ application

ХШУИС-ийн ЭЗ-өөр баталгаажуулсан сэтгүүл
Сэтгүүлийн нэр ISSN/ISBN бүртгэлийн дугаар Эрхлэн гаргадаг байгууллага Эхэлж гарсан он Хэл
1 Mongolian Journal of Biological Sciences ISSN 1684-3908 print   ISSN 2225-4994 edition МУИС 2003 оноос, жилд 1-2 дугаар гардаг, нийт 13 дугаар гарсан  Англи
2 Mongolian Journal of Chemistry  ISSN 2226-6739 ШУА, ХХТХ жилд 1 дугаар гардаг  англи
3 Mongolian Journal of Chemistry & Chemical Engineering ISSN 2227-7838 МУИС 2012 оноос, жилд 1-2 дугаар гардаг англи
4 Mongolain Medical Sciences (Монголын анагаах ухаан) ISSN 1027-300x Монголын анагаах ухааны академи 1968 оноос, жилд 4 удаа гардаг, нийт 8 дугаар   Монгол, хураангуй Англи
5 Монголын хөрс судлал (Mongolian Journal of Soil Sciences) ISSN2522-1604 Хөрс судлалын холбоо 2016 оноос, жилд 1 удаа, 3 дугаар Монгол, хураангуй Англи
6 Mongolian Journal of Engineering and Applied Sciences ISSN 2617-7145 П.Энхбаяр , ХШУИС Vol. 509, №1, 2018 холимог 
7 Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences (Шинжлэх ухааны академийн мэдээ) ISSN 2310-4716 (print) ISSN 2312-2994 (online) Шинжлэх ухааны академи жилд 4 удаа гардаг, нийт 220 дугаар гарсан  Эхний 3 дугаар Монгол, сүүлийн 1 дугаар Англи
Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын ЭЗ-өөр баталгаажуулсан сэтгүүл
8 Historia Mongolarum ISSN 2224-1804 МУИС-ийн ЭШБ 2001 оноос 13 дугаар монгол 
9 Studia Historica /Түүхийн судлал ISSN 0502-7861 ШУА-ийн Түүх-археологийн хүрээлэн 45 дугаар гарсан  
10 Studia Ethnologia /Угсаатан судлал ISSN 0502-7853 ШУА-ийн Түүх-археологийн хүрээлэн 23 дугаар гарсан  
11 Acta Historica  ISSN 2311-1461 МУБИС 16 дугаар гарсан  
12 Philosophy, Religiuos Studies /Философи, шашин судлал ISSN 2220-959X МУИС-ийн ЭШБ 17 дугаар гарсан монгол 
13 Studia Philosophiae et Juris /Философи, эрхийн судлал ISBN2227-6440 ШУА-ийн Философийн хүрээлэн 1977 оноос, 30 дугаар гарсан   
14 Tibetan Studies /Төвд судлал ISBN2308-2828 ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэн 2013 оноос 4 дугаар  
15 Acta Mongolica ISSN 20741014 МУИС-ийн ЭШБ 2012 оноос 16 дугаар холимог 
16 Монгол судлал ISSN 1997-1826   МУИС-ийн ЭШБ 1997 оноос   
17 Аман зохиол судлал ISSN 2308-281X ШУА-ийн ХЗХүрээлэн 1959 оноос   
18 Хэл зохиол судлал ISSN 2308-510Х ШУА-ийн ХЗХүрээлэн 1959 оноос   
19 Altaica /Алтай судлал ISSN 2308-278Х ШУА-ийн ХЗ хүрээлэн 2001 оноос, 12 дугаар   
20 Монголын соёл урлаг судлал ISBN  СУИС-ийн СУСХ    
21 Гадаад хэл соёл судлал ISSN 2306-3904 МУИС-ийн ЭШБ 23 дугаар гарсан монгол, англи холимог 
22 Орчуулга зүй ISSN 2313-6170 МУИС-ийн ЭШБ 4 дугаар гарсан холимог 
23 Олон улс судлал ISSN 2312-4512 ШУА-ийн Олон харилцааны хүрээлэн 1990 оноос, 23 дугаар гарсан  
24 Оюуны хэлхээ ISSN 2072-8085 “Антоон Мостарт” Монгол судлалын төв 15 дугаар гарсан  
25 Хэрэглээний хэл шинжлэл   ISSN 25240951 ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэн. ЕЭ-Д.Төмөртогоо 1990 оноос 3 дугаар   
26 Mongolian Journal of English Language and Culture Studies ISSN 24101389 Mongolian University English Teachers’ Association 5 дугаар гарсан  
Байгалийн ухааны салбарын ЭЗ-өөр баталгаажуулсан сэтгүүл
27 Mongolian Journal of Chemistry  ISSN 2226-6739 Химийн хүрээлэн , ШУА 1, 42 дугаар монгол
28 Монголын химийн нийгэмлэгийн бүтээл ISSN 999295810-3 Химийн нийгэмлэг 1, 11 дугаар  монгол
29 ХАА шинжлэх ухаан/ Mongolian journal of agricultural sceinces ISSN 2310-6212 ХАА-н шинжлэх ухааны академи: Б.Бямбаа, Т.Хэрүүга, Г.Гантулга Тогтмол, жилд 2 удаа, мэргэжлийн хянан магадлагаа хийгддэг2, 18 дугаар англи, монгол хэлээр  
30 Mongolian Mathematical Journal ISSN 99929-5-498-1 Математикийн хүрээлэн, ММН, МТ жилд 1 удаа, 17 дугаар  англи
31 Газарзүйн асуудлууд ISSN 2312-8534 МУИС-ийн ЭШБ жилд 2 удаа, 14 дугаар  монгол
32 Эрдэм шинжилгээний Физик сэтгүүл ISSN 2311-1097 МУИС-ийн ЭШБ 1976 оноос, жилд 1-2 удаа, 28 дугаар монгол 
33 Mongolian Journal for Physical Science ISSN 24149756 Монголын Физикийн Нийгэмлэг  2015 оноос, 1 удаа, 5 дугаар англи
34 ШУА Физик, технологийн хүрээлэнгийн бүтээл  ISBN 978-9919-21-082-3 ШУА Физик Технологийн Хүрээлэн 1974 оноос эрхлэн гаргасан, жилд 1 удаа монгол
35 Геологийн асуудлууд ISSN 2312-8408 МУИС, Геологи, геофизикийн тэнхим 1999 оноос 1-2 удаа, 16 дугаар   англи, монгол хэлээр 
36 Хайгуулчин ISBN 978-99978-0-497-6 Монголын Үйлдвэрлэлийн Геологийн Холбоо 1976 оноос, жилд 2 удаа, 61 дугаар монгол
37 Монголын геосудлаач /Mongolian geoscientist/ ISSN 2220-0622 print        ISSN 2663-5151 online Монголын Геологийн Холбоо, ШУТИС 1996 оноос, жилд 2 удаа, 43 дугаар англи
38 Монголын уламжлалт анагаах ухаан ISSN 2309-7639 Уламжлалт анагаах ухааны эмч, судлаачдын нийгэмлэг жилд 2 удаа,  монгол, англи
39 Монгол орны Геоэкологийн асуудал  ISBN 978-99924-985-9-8 Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэн, ШУА 2001 оноос, жилд 1 удаа монгол, англи
40 Монгол орны Газарзүйн асуудал  ISSN 978-99973-0-189-5 Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэн, ШУА 1963 оноос, жилд1 удаа, 38 дугаар монгол, англи
41 Ornis Mongolica  ISSN 2220-5853 (432) Муис, Биологийн тэнхим Шувуу Судлалын Нийгэмлэг 2012 оноос, жилд 1 удаа, 6 дугаар англи хэлээр
42 Ерөнхий ба Сорилын Биологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл   ISBN 97899973-2-771-0 Сорилын Биологийн хүрээлэн 1976 оноос, жилд 1 удаа, 43 дугаар гарсан  монгол хэл
Нийгмийн ухааны салбарын ЭЗ-өөр баталгаажуулсан сэтгүүл
43 Боловсрол судлал  ISSN 1818-8478 МУИС-ийн ЭШБ  1/1, 15 дугаар  холимог /МОНГОЛ, ОРОС, АНГЛИ, /
44 Боловсрол судлал  ISBN 999-29-9-004-X Боловсролын академи 12, 168 дугаар холимог /МОНГОЛ, ОРОС, АНГЛИ, /
45 Монголын анагаах ухаан  ISSN1027-300x Монголын анагаах ухааны академи улирал тутам, нийт 50 дахь жилдээ гарч байгаа, нийт 200 Дугаар гарсан монгол, орос, англи
46 Central Asian Journal of Medical Science pISSN2413-8681, eISSN2414-9772 АШУИС Жил бүр 2 дугаар, нийт 9 дугаар гарсан англи хэлээр
47 Сэтгүүл зүй ISSN2306-4463 МУИС-ийн ЭШБ 1, 16 дугаар монгол
48 Эдийн засаг:Онол, практик ISSN2617-247X Редактор: Б.Алтанцэцэг, МУИС, гишүүд: Б.Бат, МУИС, Т.Билигбаатар, Shanghai University of Finance and Economics, БНХАУ, Ц.Гэрэлт, Virginia Tech, АНУ, Б:Сувд, МУИС, Б.Соёлмаа, МУИС, Г.Цогбадрал, Ryerson University, Канад, Б.Эрдэнэбат, МУИС 2018-493, дугаар 31, 2019-504, дугаар 32, жилд хоёр удаа batdelger@num.edu.mn, 77307730-2311 Монгол, Англи хэлээр 
49 Монголын хүн амын сэтгүүл ISSN 2226-1389 МУИС, Хүн амын сургалт, судалгааны төв (Хүн ам зүйн лаборатори)А.Солонго (Ph.D), Thomas Spoorenberg (Ph.D), Ц.Болормаа (Ph.D), Б.Энхцэцэг (Ph.D), Т.Навч (MBA) 4, 25 дугаар, 1996 оноос тогтмол, жилд 2 удаа, мэргэжлийн хянан магадлагаа хийгддэг монгол, англи хэлээр холимог 
50 Economic Reseach institute ERI ISBN 2305-4921 ЭЗ ийн Судалгааны институт  1, 4 дугаар, 2011 оноос англи
51 Политологи   2227-6904 МУИС-ийн ЭШБ 1-2 удаа, 12 дугаар монгол
52 Contemporary political Society ISSN 2220-8666 Улс төрийн судалгааны төв 1-2 удаа, 3 дугаар англи
53 Нийгмийн ажил ISSN 2076-2747 СНАТ 2 удаа, 8 дугаар монгол 
54 Социологи ISSN2307-2253 СНАТ 1-2 удаа, 9 дугаар монгол 
55 Mongolian Journal of Anthropology Archaeology and Ethnology ISSN 1810-5025 МУИС-ийн ЭШБ 1, 11 дугаар холимог 
Бизнесийн сургууль баталгаажуулсан сэтгүүл 
56 Бизнес ба инноваци  ISBN 9789997355645

ISSN дугаар авахаар бүртгэгдсэн. Одоогоор бүртгэлийн дугаар ирээгүй байна.

ШУ-ны Др.Д.Моломжамц, Д.Моломжамц (Sc.D), Т. Дорж Академич, Т.Жааваа (Sc.D), Л.Оюунцэцэг (Sc.D), Г.Батхүрэл (Sc.D), Б.Даваасүрэн (Ph.D), В.Данаасүрэн (Ph.D), Д.Дуламсүрэн (Ph.D), Э.Гүргэмжав (Ph.D), Я.Отгонсүрэн (Ph.D), Н.Отгонсайхан (Ph.D), Б.Сайнжаргал (Ph.D),
Н.Сонинтамир (Ph.D), Ц.Цэцэгмаа (Ph.D), Б.Баасансүх (Ph.D), Ц.Батсүх (Ph.D), Д.Гэрэлмаа (Ph.D), Л.Энх-Амгалан (Ph.D)
2014 оноос тогтмол, жилд 2 удаа гаргах төлөвлөгөөтэй, мэргэжлийн хянан магадлагаа хийгддэг, англи abstract байхгүй.    Монгол  
57 Татвар & бизнес        
58 Хүний нөөцийн удирдлага ISSN24107174 Монголын хүний нөөцийн мэргэшсэн менежерүүдийн холбоо, Ц.Цэцэгмаа, Н.Содномдорж, Г.Батхүрэл, Л.Оюунцэцэг, Х.Пүрэвдагва, Б.Баяндалай, Л.Наранхүү, Ч.Энхбаяр, Н.Сонинтамир, Д.Гэрэлмаа, Д.Эрдэнэтуул, Н.Отгонсайхан, М.Туяа, Н.Болдмаа, Б.Хишигням, Ухльрих Гюнтер,  Стефан Ж.Даган  2006 оноостогтмол, улирлалд нэг удаа Монгол
59 Мөнгө, санхүү, баялаг   ШУА-ийн Философийн хүрээлэн, ОХУ-ын Эрхүү хотын Байгалийн улсын их сургууль, Улаанбаатар Эрдэм их сургууль, Голомт, ХААН, Хас банкны судлаач, эрдэмтэн, мэргэжилтэн, УИХ-ын зарим гишүүд 2011 оноос Монгол хэлээр 
60 Хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухаан  ISSN 23106212 ХАА-н шинжлэх ухааны академи: Б.Бямбаа, Т.Хэрүүга, Г.Гантулга Тогтмол, жилд 2 удаа, мэргэжлийн хянан магадлагаа хийгддэг 2, 18 дугаар Монгол, Англи
61 The  Mongolian Journals of International Affairs  ISSN 1023-3741 Institute of International Affairs, MAS Жилдээ нэг  Англи
62 Мөнгө санхүү ISSN 2523-417Х Д.Дуламсүрэн, БС-ийн Санхүүгийн тэнхим, 111 тоот өрөө
Цахим хаяг: 0620@yahoo.com; gan_ses2000@yahoo.com;
Утас: Ганчимэг (99672359); Уранчимэг (99253415)
“Мөнгө санхүү” сэтгүүлийн редакци
2004 оноос эрхлэн гаргасан,Хураангуй: Монгол, Англи, Орос
Хэвлэх тоо: Жилд 2 удаа
 
25
63 Journal of the accounting theory and practice  ISSN 2522-106Х Л.Наранчимэг 1 25
64 Discussion paper series (Economic Research Institute)        
65 Монголын хүн амын сэтгүүл ISSN 2226-1389 Thomas Spoorenberg, Ц.Болормаа, Б.Энхцэцэг, Т.Навч  1996 оноос тогтомол, жилд 2 удаа  Монгол, Англи хэлээр 
66 International journal of management  ISSN 21696233 Ерөнхий редактор: Батжаргал Дорлигжав, редакцийн зөвлөл: Bruce Stetar, DBA, S.Peter Horn, LL.M, Valis Botopoulos, James Kahlman, Howard Reed, Deniz Saral 2015 оноос гарч байгаа, жилд нэг удаа  Англи хэл 
67 Nomadic studies  ISSN 2412-4222 International Institute for the Study of Nomadic Civilizations.
OCLC Number: 52729533
Nomadic studies bulletin
Responsibility: International Institute for the Study of the Nomadic Civilizations.
  English and Mongolian.
Хууль зүйн сургуулийн ЭЗ-өөр баталгаажуулсан сэтгүүл
68  Эрх зүй  ISSN 2226-9037  Др.Г.Банзрагч, ХЗС, МУИС, Др.А.Бямбажаргал: Др.Г.Банзрагч, Др.Б.Амарсанаа, Др.Д.Баярсайхан, Др.Ким Дун Хун, Др.В.Оюумаа, Др.Ямомото Сатоши, Др.С.Сүхбаатар, Др.Х.Сэлэнгэ, Др.Б.Тэмүүлэн, Др.Ж.Эрдэнэбулган, Др.А.Эрдэнэцогт 2000 оноос эхлэн гарсан монгол хэлээр 
69 Хууль дээдлэх ёс  ISSN 2226-9185 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн: Акад.Ж.Амарсанаа, Др.Б.Амарсанаа, Др.Ж.Батзандан, Ж.Баярцэцэг, Б.Болдбаатар, Др.Ж.Бямбадорж, Д.Ганбат, Б.Гүнбилэг, Д.Дорлигжав, Ц.Зориг, О.Мөнхсайхан, С.Нарангэрэл, Ч.Өнөрбаяр, Д.Солонго, Х.Тэмүүжин, Ж.Эрдэнэбулган, П.Цагаан, Ш.Цогтоо, Ч.Энхбаатар 2015 оноос нийт 2 дугаар гарсан монгол хэлээр 
70 Шүүх эрх мэдэл  ISBN978-99962-3-728-7 Шүүүхийн ерөнхий газар: Др.Н.Лүндэндорж, Б.Батцэрэн, Д.Мөнхтуяа, Д.Цолмон, Д.Дамдин-Од, Л.Бямба 2015 оноос 2 дугаар гарсан монгол хэлээр 
ОУХНУС баталгаажуулсан сэтгүүл
71 Олон улсын харилцаа/World Affairs ISSN 23088125/ISSN 2308-9040 ОУХНУС, ОУХТ                                                С. Энхцэцэг /Ph.D., дэд проф./                                            enkhtsetseg@num.edu.mn 1996 оноос “Алтан аргамж” нэрээр, 2002 оноос “Олон улсын харилцаа” нэрээр гарсан. Англи хураангуй бүхий монгол хэлээр Гадаад хэлээр /англи, орос, хятад/ монгол, англи
72 International Journal of Public Administration and Consulting ISSN 2586-355X ОУХНУС, НУТ                                                       Г. Баасанжав /Ph.D., багш/
puad_dep@num.edu.mn
2018 монгол хэлээр 
Эрдэнэт салбар 
73 Эрдэнэт сургуулийн Эрдэм шинжилгээний бичиг  ISBN978-99973-4-269-0 Н.Амаржаргал, М.Базаррагчаа, Н.Батдэлгэр, Ж.Даваа, Б.Даваасүрэн, Л.Золжаргал, Б.Мягмарсүрэн, О.Нандин-Эрдэнэ, Н.Нансалмаа, Я.Отгонсүрэн, Л.Оюун, А.Өнөржаргал, Н.Сонинтамир, Д.Сувдаа, Н.Тунгалаг, Б.Туяа, Т.Элдэв-Очир, Т.Энх-Амгалан 2005 оноос жилд 1 удаа монгол хэлээр