ЭЗ-өөр батлагдсан сэтгүүлийн жагсаалт

Share Button

МУИС-д бүртгэлтэй дотоод эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн жагсаалт (2023-2024 оны хичээлийн жилд)

MonJol application

WoS-ESCI Journal application

DOAJ application

 

Сэтгүүлийн нэр ISSN бүртгэлийн дугаар Эрхлэн гаргадаг байгууллага Цахим хуудас
1 Acta Historica  ISSN 2311-1461 МУБИС  
2 Acta Mongolica ISSN 20741014 МУИС-ийн ЭШБ https://ims.num.edu.mn
3 Altaica /Алтай судлал ISSN 2308-278Х ШУА-ийн ХЗ хүрээлэн https://inll.ac.mn
4 Central Asian Journal of Medical Science pISSN2413-8681, eISSN2414-9772 АШУИС http://www.cajms.mn/
5 Contemporary political Society ISSN 2220-8666 Улс төрийн судалгааны төв  
6 Historia Mongolarum ISSN 2224-1804 МУИС-ийн ЭШБ https://journal.num.edu.mn/
7 International journal of management  ISSN 21696233 СЭЗИС  
8 International Journal of Public Administration and Consulting ISSN 2586-355X МУИС, ОУХНУС   
9 Journal of Eastern-Western Pharmacology & Pharmacy ISSN2521-1609 ISSN2788-8126 Монос Эм Зүйн Шинжлэх Ухаааны Ух Сургууль  
10 Journal of the accounting theory and practice  ISSN 2522-106Х МУИС, БС https://journal.num.edu.mn/
11 Mongolain Medical Sciences (Монголын анагаах ухаан) ISSN 1027-300x Монголын анагаах ухааны академи  
12 Mongolian Journal for Physical Science ISSN 24149756 Монголын Физикийн Нийгэмлэг  
13 Mongolian Journal of Anthropology Archaeology and Ethnology ISSN 1810-5025 МУИС-ийн ЭШБ https://journal.num.edu.mn/
14 Mongolian Journal of Biological Sciences ISSN 1684-3908    ISSN 2225-4994  МУИС, ШУС https://www.biotaxa.org/mjbs
15 Mongolian Journal of Chemistry  ISSN 2226-6739 ШУА, ХХТХ https://www.mongoliajol.info/index.php/MJC
16 Mongolian Journal of Engineering and Applied Sciences ISSN 2617-7145 МУИС, ХШУИС https://journal.num.edu.mn/EAS
17 Mongolian Journal of English Language and Culture Studies ISSN 24101389 Mongolian University English Teachers’ Association  
18 Mongolian Journal of International Affairs ISSN 1023-3741 ШУА-ийн Олон харилцааны хүрээлэн https://journal.num.edu.mn/
19 Mongolian Mathematical Journal ISSN 99929-5-498-1 Математикийн хүрээлэн, ММН, МТ  
20 Nomadic studies  ISSN 2412-4222 International Institute for the Study of Nomadic Civilizations.  
21 Philosophy, Religiuos Studies /Философи, шашин судлал ISSN 2220-959X МУИС-ийн ЭШБ https://journal.num.edu.mn/
22 Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences (Шинжлэх ухааны академийн мэдээ) ISSN 2310-4716 ISSN 2312-2994 Шинжлэх Ухааны Академи https://www.mongoliajol.info/index.php/PMAS
23 Studia Ethnologia /Угсаатан судлал ISSN 0502-7853 ШУА-ийн Түүх-археологийн хүрээлэн  
24 Studia Historica /Түүхийн судлал ISSN 0502-7861 ШУА-ийн Түүх-археологийн хүрээлэн  
25 Studia Philosophiae et Juris /Философи, эрхийн судлал ISBN2227-6440 ШУА-ийн Философийн хүрээлэн  
26 The Mongolian Journals of International Affairs  ISSN 1023-3741 ШУА-ийн Олон харилцааны хүрээлэн  
27 Tibetan Studies /Төвд судлал ISBN2308-2828 ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэн  
28 Ази судлал e-ISSN 2957-5281 МУИС, ХУС https://journal.num.edu.mn/asianstudies
29 Аман зохиол судлал ISSN 2308-281X ШУА-ийн ХЗХүрээлэн  
30 Байгалийн ухааны эрдэм шинжилгээний бичиг ISSN дугаар авах нөхцөлтэй МУИС-ийн Ховд аймаг салбар сургууль  
31 Бизнес ба инноваци  ISSN 2616-3845 МУИС, БС https://journal.num.edu.mn/BusinessAndInnovatio
32 Боловсрол судлал  ISSN 1818-8478 МУИС-ийн ЭШБ https://journal.num.edu.mn/
33 Гадаад хэл соёл судлал ISSN 2306-3904 МУИС-ийн ЭШБ https://journal.num.edu.mn/
34 Газарзүйн асуудлууд ISSN 2312-8534 МУИС-ийн ЭШБ https://journal.num.edu.mn/
35 Геологи судлал ISNN 2312-4512 eISSN2663-7871 ШУА-ийн Геологийн хүрээлэн https://geology.ac.mn/
36 Геологийн асуудлууд ISSN 2312-8408 МУИС ШУС https://journal.num.edu.mn/geology
37 Геофизик ба одон орон судлал ISSN2709-1538 ISSN 2709-1546 ШУА-ийн Одон орон геофизикийн хүрээлэн  
38 Геофорум сэтгүүл ISSN 2617-5118 Монголын Газарзүйн боловсролын нийгэмлэг  
39 Дорнод сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг ISSN дугаар авах нөхцөлтэй МУИС-ийн Дорнод аймаг салбар сургууль  
40 Монгол орны Газарзүй, Геоэкологийн асуудал  ISNN 2706-7963 ШУА-ийн Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэн https://www.mongoliajol.info/index.php/MJGG
41 Монгол судлал ISSN 1997-1826   МУИС-ийн ЭШБ https://journal.num.edu.mn/
42 Монгол судлалын чуулган ISSN 2412-9992 МУБИС, НХУС  
43 Монголын геосудлаач /Mongolian geoscientist/ ISSN 2220-0622                 ISSN 2663-5151  Монголын Геологийн Холбоо, ШУТИС  
44 Монголын химийн нийгэмлэгийн бүтээл ISSN 999295810-3 Химийн нийгэмлэг  
45 Монголын хөрс судлал (Mongolian Journal of Soil Sciences) ISSN2522-1604 Хөрс судлалын холбоо  
46 Монголын хүн амын сэтгүүл ISSN 2226-1389 МУИС, ШУС https://journal.num.edu.mn/MJP
47 Мөнгө санхүү ISSN 2523-417Х МУИС, БС  
48 Нийгмийн ажил ISSN 2076-2747 МУИС, ШУС  
49 Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны эрдэм шинжилгээний бичиг ISSN дугаар авах нөхцөлтэй МУИС-ийн Ховд аймаг салбар сургууль  
50 Олон улс судлал ISSN 2312-4512 ШУА-ийн Олон харилцааны хүрээлэн  
51 Олон улсын харилцаа/World Affairs ISSN 23088125 ISSN 2308-9040 МУИС, ОУХНУС   
52 Орчуулга зүй ISSN 2313-6170 МУИС-ийн ЭШБ https://journal.num.edu.mn/
53 Политологи   2227-6904 МУИС-ийн ЭШБ https://journal.num.edu.mn/
55 Социологи ISSN2307-2253 МУИС, ШУС  
56 Сэтгүүл зүй ISSN2306-4463 МУИС-ийн ЭШБ https://journal.num.edu.mn/
57 ХАА шинжлэх ухаан/ Mongolian journal of agricultural sceinces ISSN 2310-6212 ХАА-н шинжлэх ухааны академи https://www.mongoliajol.info/index.php/MJAS
58 Хууль дээдлэх ёс  ISSN 2226-9185 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн   
59 Хүний нөөцийн удирдлага ISSN24107174 Монголын хүний нөөцийн мэргэшсэн менежерүүдийн холбоо  
60 Хэл зохиол судлал ISSN 2308-510Х ШУА-ийн ХЗХүрээлэн  
61 Хэрэглээний хэл шинжлэл   ISSN 25240951 ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэн  
62 ШУА Физик, технологийн хүрээлэнгийн бүтээл  ISNN 2707-3149 ШУА-ийн Физик Технологийн Хүрээлэн http://www.physpub.ac.mn/indexabout.php
63 ШУА-ийн Биолонгийн хүрээлэнгийн ЭШ-ний бүтээл ISSN2788-9823 ШУА-ийн Биологийн хүрээлэн https://www.mongoliajol.info/index.php/PIB
64 ШУА-ийн Монголын Ботаникийн сэтгүүл ISSN 2707-7284 ШУА-ийн Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэн https://www.mongoliajol.info/index.php/MJB
65 ШУА-ийн Хими, Хими технологийн хүрээлэнгийн ЭШ-ний бүтээл ISSN 2414-0597 ШУА-ийн Хими, Хими технологийн хүрээлэн https://www.mongoliajol.info/index.php/BICCT
66 Эдийн засаг:Онол, практик ISSN2617-247X МУИС, ШУС https://journal.num.edu.mn/econjournal
67 Эрдэм шинжилгээний Физик сэтгүүл ISSN 2311-1097 МУИС-ийн ЭШБ https://journal.num.edu.mn/
68  Эрх зүй  ISSN 2226-9037  МУИС,  ХЗС