Category: Үйл явдал

0

NUM Speaker Series Dr.Bayarmagnai.G

NUM Speaker Series – МУИС-ийн залуу эрдэмтдийн индэр хөтөлбөрийн илгэлүүдийг хүргэж байна МУИС-ийн захиралын санаачлагаар, Төгсөлтийн дараах сургууль NUM-SPEAKER SERIES, МУИС-ийн “ЗАЛУУ эрдэмтдийн индэр” хөтөлбөрийг 2015 оны 05 дугаар сараас хэрэгжүүлж эхлээд байна. Хөтөлбөрт...

0

Эрдэм шинжилгээний арга зүйн семинар /2014-2015 оны хичээлийн жил/

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГА ЗҮЙН СЕМИНАР 2014-2015 оны хичээлийн жилд Төгсөлтийн дараах сургууль шинээр доктор хамгаалсан болон докторын дараах сургалтад хамрагдсан багш нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр МУИС-ийн нийт магистрант, докторант оюутнуудад зориулан эрдэм шинжилгээний арга зүйн семинарыг...

0

Магистр, докторант оюутнуудад зориулсан “Диссертаци бичих арга зүй” сэдэвт семинар амжилттай боллоо

МУИС-ийн Төгсөлтийн дараах сургуулиас нийт магистр, докторант оюутнууддаа зориулсан энэ долоо хоногийн семинарыг “Диссертаци бичих арга зүй” сэдвээр Бизнесийн сургуулийн багш В.Данаасүрэн удирдан МУИС-ийн хичээлийн I байрны 320 тоот танхимд явууллаа. Оролцсон нийт магистрант...

0

Докторын зэрэг хамгаална

БСШУ-ны сайдын 2010 оны 11 дүгээр сарын 4-ний өдрийн 495 дугаар тоот тушаалаар баталсан Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрмийн 4.2-т заасан шаардлагыг бүрэн хангасан МУИС-ийн докторант С.Цацралын “Монгол улсад илрүүлсэн хүний риновирүсийн молекул генетикийн...

0

МУИС-ийн магистр, докторын хөтөлбөрүүд батлагдлаа

МУИС-ийн Хөтөлбөрийн ерөнхий хороо (ХЕХ) 2015 оны нэгдүгээр сарын 21, 22, 23-ны өдрүүдэд магистрын мэргэжлийн 44 хөтөлбөрөөс 38 хөтөлбөр, магистрын судалгааны 53 хөтөлбөрөөс 48 хөтөлбөр, докторын 41 хөтөлбөрөөс 34 хөтөлбөрийг тус тус хэлэлцэн баталсан...

0

Докторын зэрэг хамгаална

МУИС-ийн ШУС-ийн Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын Философи, шашин судлалын тэнхимийн докторант Ц.Нямсүрэн “Монгол, Грек туульсыг бүтцийн анализаар харьцуулан судалсан нь (Хан харангуй, Илиада, Жангар, Одиссей туулийн жишээн дээр жишээн дээр)” сэдвээр философийн ухааны доктор (Ph.D)-ын...