Author: АТСБГ

0

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Монгол Улсын Их Сургуулийн докторант Болдбаатар овогтой Ариунбайгаль “Гуулин улсын судар Монгол-Солонгосын харилцааны түүхийн сурвалж болох нь (1270-1280 оны Монгол-Солонгосын харилцааны бичгийн жишээн дээр)” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2018 оны...

0

Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Их Сургуулийн докторант Санжпэрэнлий овогтой Нандинцэцэг “Буддын сургаал дахь зовлонг сэтгэл судлалын зарим онолоор тайлбарлах нь” сэдэвт бүтээлээр Сэтгэл судлалын доктор (Ph.D) –ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2018 оны 6 дугаар...