ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Share Button

Монгол Улсын Их Сургуулийн докторант Болдбаатар овогтой Ариунбайгаль “Гуулин улсын судар Монгол-Солонгосын харилцааны түүхийн сурвалж болох нь (1270-1280 оны Монгол-Солонгосын харилцааны бичгийн жишээн дээр)” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2018 оны 06 сарын 21-ны өдрийн 14:00 цагаас “Эрдмийн ордон”-ы 501 тоот Эрдмийн өргөөнд болно.

ОЛОН УЛС СУДЛАЛ, УДИРДАХУЙН УХААНЫ
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *