Author: АТСБГ

0

Докторын зэрэг хамгаална

МУИС-ийн ХШУИС-ийн Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхимийн докторант Найдансүрэнгийн Угтахбаяр нь “Өгөгдөл олборлох аргад тулгуурласан хосолмол халдлага илрүүлэх систем” сэдэвт бүтээлээр Компьютерийн ухааны докторын (PhD) зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2018 оны 05 сарын 25-ны...

0

МУИС-ийн ШУС БУС-ын багш, дэд профессор, доктор А.Орхонсэлэнгэ – магистрант докторант оюутнуудад зориулсан судалгааны семинарт лекц уншлаа

МУИС-ийн магистрант, докторант оюутнуудад зориулан Ахисан түвшний сургуулийн бодлогын газраас зохион байгуулдаг МУИС-ийн магистрант докторант оюутнуудад зориулсан судалгааны семинарт ээлжит зочноор МУИС –ийн ШУС БУС-ын багш, дэд профессор, доктор А.Орхонсэлэнгэ оролцлоо. Доктор А.Орхонсэлэнгэ нь...

0

МУИС-ийн ХЗС-ийн багш, зөвлөх профессор, доктор Х.Сэлэнгэ – магистрант докторант оюутнуудад зориулсан судалгааны семинарт лекц уншлаа

МУИС-ийн магистрант, докторант оюутнуудад зориулан Ахисан түвшний сургуулийн бодлогын газраас зохион байгуулдаг МУИС-ийн магистрант докторант оюутнуудад зориулсан судалгааны семинарт ээлжит зочноор МУИС –ийн ХЗС-ийн багш, зөвлөх профессор, доктор Х.Сэлэнгэ оролцлоо. Доктор Х.Сэлэнгэ нь “Эрдэм...

0

МУИС-ийн ШУС-БУС-ын багш, зөвлөх профессор, доктор Ц.Даржаа – магистрант докторант оюутнуудад зориулсан судалгааны семинарт лекц уншлаа

МУИС-ийн магистрант, докторант оюутнуудад зориулан Ахисан түвшний сургуулийн бодлогын газраас зохион байгуулдаг МУИС-ийн магистрант докторант оюутнуудад зориулсан судалгааны семинарт ээлжит зочноор МУИС -ийн ШУС-БУС-ын багш, зөвлөх профессор, доктор Ц.Даржаа оролцлоо. Доктор Ц.Даржаа нь “Өгүүлэл...