Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУИС-ийн ХШУИС-ийн Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхимийн докторант Найдансүрэнгийн Угтахбаяр нь “Өгөгдөл олборлох аргад тулгуурласан хосолмол халдлага илрүүлэх систем” сэдэвт бүтээлээр Компьютерийн ухааны докторын (PhD) зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2018 оны 05 сарын 25-ны өдрийн 10:00 цагт ШУТИС-ийн Төв байрны 203 тоот эрдэмийн зөвлөлийн өрөөнд болно. Горилогчийн бүтээлтэй ШУТИС болон МУИС-ийн номын сангаас танилцана уу.

Мэдээлэл, холбоо, электроникийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *