Author: Graduate School

0

ШИНЭ ҮЕИЙН ЗАЛУУ СУДЛААЧ сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал болно

Монгол улсын их сургууль (МУИС) үүсгэн байгуулагдсаны 80 жил, Ахисан түвшний сургалт эрхэлсний 30 жил, “NUM Science Festival 2022” арга хэмжээний хүрээнд МУИС-ийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажил хийж буй суралцагчдыг шинжлэх ухааны тулгамдсан асуудлаар...

0

Докторын дараах судлаач /пост-доктор/ ажиллуулах судалгааны сэдвийн саналаа ирүүлнэ үү

Эрдэм шинжилгээний төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлж буй МУИС-ийн үндсэн орон тооны профессор, дэд профессор багш нар  2022 оны хаврын улиралд докторын дараах судлаач ажиллуулах хэрэгцээ, шаардлага, боломжит судалгааны нарийвчилсан сэдвээ тодорхойлон 2022 оны 04 дүгээр...

0

Ахисан түвшний сургуулиас судалгааны лабораториудад магистрант, докторантуудыг туслахаар ажиллуулах тэтгэлгийг олголоо

Ахисан түвшний сургууль нь харьяа судалгааны лабораториудын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, түүгээр дамжуулан магистрант, докторантуудын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын чанарыг сайжруулах, дэмжих, урамшуулах зорилгоор 2021 оноос эхлэн судалгааны туслахын тэтгэлгийг магистрант, докторантуудад олгож эхэлсэн...

0

МАГИСТРАНТ, ДОКТОРАНТУУДЫН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ СУНГАЛТЫГ 2022.04.15 – 2022.05.27 ХҮРТЭЛ БАТАЛГААЖУУЛНА

МУИС-ийн захирлын 2022 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/59 тушаалын дагуу 2017 оноос хойш магистрантын түвшний сургалтын багц цаг дүүргэж олгогдсон гэрчилгээ, 2015 оноос хойш докторантын түвшний сургалтын багц цаг дүүргэж олгогдсон гэрчилгээ...