2015-2016 оны магистр, докторын шалгалтын хуваарь

Share Button

2015-2016 хичээлийн жилийн 1-р улиралд МАГИСТР, ДОКТОР-ын сургалтанд элсэгчдээс авах МЭРГЭЖЛИЙН шалгалтын хуваарь

Элсэлтийн шалгалтанд ирэхдээ иргэний цахим үнэмлэх, дипломын эх хувь болон бүртгэлийн системээс өгсөн бүртгэлийн дугаартайгаа ирнэ үү.

Шалгалтын хуваарийг энд дарж үзнэ үү.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *