МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬД МАГИСТРАНТ, ДОКТОРАНТААР СУРАЛЦАХЫГ УРЬЖ БАЙНА

Share Button

МУИС-ийн 2015-2016 оны хичээлийн жилийн өвлийн магистр, докторын хөтөлбөрийн элсэлт эхэллээ. Элсэлтийн бүртгэл: 2015 оны 11-р сарын 20-ноос 2016 оны 01-р сарын 17-ныг хүртэл явагдах бөгөөд бүртгэл http://burtgel.num.edu.mn хаягаар зөвхөн цахим хэлбэрээр явагдана.

Бүртгэлийн хураамж: 25.000₮ төгрөг

Элсэлтийн шалгалт: 2016 оны 01-р сарын 11-нээс 15-ны хооронд авах ба хуваарийг бүртгэлийн системээр зарлана. Цахим бүртгэл хийгдсэний дараа Таны бүртгэлийн дугаар гарч ирэх бөгөөд түүнийг тэмдэглэн авч шалгалтанд орохдоо тухайн дугаараар шалгуулна.

МУИС-ийн Магистр, докторын хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам-тай энэ холбоосоор танилцана уу. Мөн бусад мэдээлэл, элсэлт авах мэргэжлийн чиглэлүүдийг http://burtgel.num.edu.mn мөн http://gradschool.num.edu.mn цахим хуудаснаас авч болно.

МУИС, Сургалтын нэгдсэн алба

Утас: 7730-7730-11-22, 1121, 1145

Монгол улсын их сургуулийн магистр, докторын сургалт явуулах мэргэжлийн чиглэл

МУИС-ийн Бүрэлдэхүүн сургууль Сонгох боломжтой хөтөлбөр  
1

Шинжлэх Ухааны Сургууль-Байгалийн ухааны салбар

Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт:Газар зүй, Газар зүйн боловсрол, Байгаль орчны зайнаас тандан судлал, Газрын кадастр, Хөрс судлал, Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт, Газар зохион байгуулалт, Хими, Химийн боловсрол, Байгалийн нөөц удирдлагын менежмент, Биологи, Биохими, Биотехнологи, Биофизик, Биологийн боловсрол, Экологи, Геологи (геологи эрэл хайгуул), Геологи (шатах ашигт малтмал), Геологи (геологи эрдэс баялагийн удирдлага), Геофизик

 

Магистрын хөтөлбөрт:Физик /судалгааны/, Физикийн боловсрол /судалгааны/, Математик /мэргэжлийн, судалгааны/, Математикийн боловсрол /мэргэжлийн, судалгааны/, Газар зүй /судалгааны/, Газар зүйн боловсрол /мэргэжлийн, судалгааны/, Байгаль орчны зайнаас тандан судлал /мэргэжлийн, судалгааны/, Газрын кадастр /судалгааны/, Хөрс судлал /судалгааны/, Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт /судалгааны/, Газар зохион байгуулалт /судалгааны/, Хими /судалгааны/, Химийн боловсрол /мэргэжлийн, судалгааны/, Байгалийн нөөц судлалын менежмент /мэргэжлийн/, Биологи /судалгааны/, Биохими /судалгааны/, Биотехнологи /судалгааны/, Биофизик /судалгааны/, Биологийн боловсрол /мэргэжлийн/, Экологи /судалгааны/, Геологи (геологи эрэл хайгуул) /мэргэжлийн, судалгааны/, Геологи (шатах ашигт малтмал) /мэргэжлийн, судалгааны/, Геологи (геологи эрдэс баялагийн удирдлага) /мэргэжлийн, судалгааны/, Геофизик /мэргэжлийн, судалгааны/

 

Докторын хөтөлбөрт: Физик /өдөр, эчнээ/, Математик /өдөр, эчнээ/, Газар зүй /өдөр, эчнээ/, Хими /өдөр, эчнээ/, Биологи /өдөр, эчнээ/, Биохими /өдөр, эчнээ/, Биофизик /өдөр, эчнээ/, Экологи /өдөр, эчнээ/, Геологи /өдөр, эчнээ/, Геофизик /өдөр, эчнээ/

 
2

Шинжлэх Ухааны Сургууль-Нийгмийн ухааны салбар

Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт:Антропологи, Археологи, Нийгмийн ажил, Социологи, Сэтгүүл зүй, Улс төр судлал, Эдийн засаг

 

Магистрын хөтөлбөрт:Антропологи /мэргэжлийн, судалгааны/, Археологи /судалгааны/, Боловсрол судлал /судалгааны/, Ниймгийн ажил /мэргэжлийн, судалгааны/, Социологи /мэргэжлийн, судалгааны/, Сэтгүүл зүй /мэргэжлийн, судалгааны/, Улс төр судлал /мэргэжлийн, судалгааны/, Эдийн засаг /мэргэжлийн, судалгааны/

 

Докторын хөтөлбөрт:Антропологи /өдөр, эчнээ/, Археологи /өдөр, эчнээ/, Боловсрол судлал /өдөр/, Ниймгийн ажил /өдөр/, Социологи /өдөр/, Сэтгүүл зүй /өдөр, эчнээ/, Улс төр судлал /өдөр, эчнээ/, Эдийн засаг /өдөр/

 
3

Шинжлэх Ухааны Сургууль-Хүмүүнлэгийн ухааны салбар

Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт:Олон улс орон судлал, Гадаад хэл шинжлэл, Философи, Буддын гүн ухаан, Шашин судлал, Түүх, Хэл шинжлэл, Монгол хэл уран зохиолын боловсрол

 

Магистрын хөтөлбөрт:Гадаад хэлний орчуулга /судалгааны/, Олон улс орон судлал /судалгааны/, Гадаад хэл шинжлэл /мэргэжлийн, судалгааны/, Гадаад хэлний боловсрол /мэргэжлийн, судалгааны/, Философи /мэргэжлийн, судалгааны/, Буддын гүн ухаан /судалгааны/, Шашин судлал /мэргэжлийн, судалгааны/, Түүх /судалгааны/, Хэл шинжлэл /мэргэжлийн, судалгааны/, Монгол хэл уран зохиолын боловсрол /мэргэжлийн, судалгааны/, Утга зохиол судлал /мэргэжлийн, судалгааны/, Урлаг судлал /судалгааны/

 

Докторын хөтөлбөрт:Гадаад хэлний орчуулга /өдөр, эчнээ/, Олон улс орон судлал /өдөр, эчнээ/, Гадаад хэл шинжлэл /өдөр, эчнээ/, Философи /өдөр, эчнээ/, Буддын гүн ухаан /өдөр, эчнээ/, Шашин судлал /өдөр, эчнээ/, Түүх /өдөр, эчнээ/, Хэл шинжлэл /өдөр/, Утга зохиол судлал /өдөр, эчнээ/, Урлаг судлал /өдөр, эчнээ/

 
4

 

Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан Инженерчлэлийн Сургууль

Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт:Хүрээлэн буй орчин судлал, Хэрэглээний хими, Химийн инженерчлэл, Байгаль орчныг хамгаалах технологи, Материал судлал, шинэ материалын технологи, Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл, Био-инженерчлэл, Цөмийн эрчим хүч, Цөмийн технологи, Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт

 

Магистрын хөтөлбөрт:Хэрэглээний математик /судалгааны/, Цаг уур /судалгааны/, Статистик /мэргэжлийн, судалгааны/, Ус судлал /судалгааны/, Электроник /судалгааны/, Сэргээгдэх эрчим хүч /судалгааны/, Мэдээллийн технологи/судалгааны/, Мэдээллийн систем /судалгааны/, Програм хангамж /судалгааны/, Биоинформатик /судалгааны/, Компьютерийн ухаан /судалгааны/, Компьютер-хэл шинжлэл /судалгааны/, Өгөгдлийн сангийн загварчлал, удирдлага /судалгааны/, Хүрээлэн буй орчин судлал /судалгааны/, Хэрэглээний хими /судалгааны/, Химийн инженерчлэл /судалгааны/, Байгаль орчныг хамгаалах технологи /судалгааны/, Материал судлал, шинэ материалын технологи /судалгааны/, Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл /судалгааны/, Био-инженерчлэл /судалгааны/, Цөмийн эрчим хүч /судалгааны/, Цөмийн технологи /судалгааны/, Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт /мэргэжлийн, судалгааны/

 
Докторын хөтөлбөрт: Хэрэглээний математик /өдөр/, Цаг уур, Хүрээлэн буй орчин судлал /өдөр/, Хэрэглээний хими /өдөр/, Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл /өдөр/, Био-инженерчлэл /өдөр/, Цөмийн технологи /өдөр/, Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт /өдөр/  
5 Бизнесийн сургууль Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт: Бизнесийн удирдлага   
  Магистрын хөтөлбөрт: Санхүү банк даатгал /мэргэжлийн, судалгааны/, Нягтлан бодох бүртгэл /мэргэжлийн, судалгааны/, Маркетинг /мэргэжлийн, судалгааны/, Менежмент /мэргэжлийн, судалгааны/, Худалдаа /мэргэжлийн, судалгааны/, Аялал жуулчлалын менежмент /мэргэжлийн, судалгааны/, Зочлох үйлчилгээ /мэргэжлийн, судалгааны/  
  Докторын хөтөлбөрт: Бизнесийн удирдлага /өдөр/    
6 Хууль Зүйн Сургууль Магистрын хөтөлбөрт: Эрхзүй /мэргэжлийн, судалгааны/, Олон улсын эрх зүй /мэргэжлийн, судалгааны/  
7 Олон Улсын Харилцаа Нийтийн Удирдлагын Сургууль Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт: Олон улсын харилцаа, Бүс нутаг судлал, Нийтийн удирдлага  
Магистрын хөтөлбөрт: Олон улсын харилцаа /мэргэжлийн, судалгааны/, Бүс нутаг судлал /мэргэжлийн, судалгааны/, Нийтийн удирдлага /мэргэжлийн, судалгааны/  
Докторын хөтөлбөрт: Олон улсын харилцаа /өдөр/  
8 Орхон сургууль Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт: Боловсрол судлал, Гадаад хэлний боловсрол, Санхүү, банк, даатгал, Менежмент  
Магистрын хөтөлбөрт: Боловсрол судлал /мэргэжлийн/, Гадаад хэлний боловсрол /мэргэжлийн/, Нягтлан бодох бүртгэл /судалгааны/, Санхүү, банк, даатгал /судалгааны/, Менежмент /Судалгааны/  
9 Завхан сургууль Магистрын хөтөлбөрт: Нягтлан бодох бүртгэл /мэргэжлийн/, Санхүү, банк, даатгал /мэргэжлийн/, Маркетинг /мэргэжлийн/  

   МУИС, Сургалтын нэгдсэн алба

Утас: 7730-7730-1122, 1121, 1145, 321983

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *