Интернет худалдааны БАЯР Агентлаг ТДС-тай хамтран ажиллах хүсэлт ирүүллээ.

Share Button

“Интернет худалдааны хоёрдугар конференци-Улаанбаатар 2016”-д хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Арга хэмжээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.ecommerceub.com хаягаар орж авах боломжтой. img029 img030 img031 img032

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *