МУИС-ийн ТДС, ГХТөвтэй хамтран зохион байгуулдаг “ENGLISH ACADEMIC WRITING” хичээлийн хуваарь гарлаа.

Share Button

МУИС-ийн ТДС, ГХТөвтэй хамтран зохион байгуулдаг “ENGLISH ACADEMIC WRITING” хичээлийн 2016-2017 оны хичээлийн жилийн 1-р улирлын хуваарь гарлаа.

Та бүхэн хичээлдээ идэвхтэй оролцож хэрэгтэй мэдлэгээ олж аваарай.img042

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *