“POSCO TJ Park” сан Ази судлалын 2017 оны судалгааны тэтгэлэгээ зарлаж байна

Share Button

“POSCO TJ Park” нь (www.postf.org) бие даасан, ашгийн бус ган үйлдвэрлэлээр дэлхийд тэргүүлэгчдийн нэг POSCO /Pohang Iron and Steel Company/ компаниас бүрэн санхүүждэг сан юм.

Ази тивийн улс орнуудын хоорондын харилцан ойлголцлыг хөнгөвчлөх үүднээс тус сан Ази судлалын чиглэлээр нийгмийн болон хүмүүнлэгийн шинжлэх /түүх, археологи, шашин судлал, газарзүй, философи, социологи, антропологи, уран зохиол, сэтгэл судлал, менежмент, эдийн засаг гм./ ухааны салбарын судалгаанд тэтгэлэг зарлаж байна. Үүнд:

 • Энэ жилийн судалгааны чиглэл:

Ази судлалын талаар нийгмийн болон хүмүүнлэгийн шинжлэх ухааны бүх чиглэл

 • Эмпирик судалгаа, хээрийн судалгаа болон уран зохиол судлалаар дамжуулан Азийн бүс нутагтай холбоотой шинэ онол, шинжилгээ харуулсан судалгааны санал гаргаж, түүнийг хэрэгжүүлэх талаарх төсөл байх
 • Шаардлага хангасан өргөдөл гаргагч нь Азийн их дээд сургуульд бүтэн цагийн багш, эрдэм шинжилгээний ажилтан байна
 • Тэтгэлэгийн үргэлжлэх хугацаа: 2017 оны 5 дугаар сар ~ 2018 оны 5 дугаар сар
 • Төсөлд олгох тэтгэлэгийн хэмжээ нь 10,000 ам.доллар  Судлаачид судалгааны сэдвийнхээ төсвөө зөв тооцсоны дараа өргөдөл гаргана
 • Өргөдөл гаргах хугацаа: 2017 оны 3 дугаар сарын 31. jruskin@postf.org хаягаар хүлээж авна. Нэгэнт хүлээн авсан өргөдлийг өөрчлөх болон буцаах боломжгүй.
 • Өргөдлийн хариу гарах хугацаа: 2017 оны 4 дүгээр сарын сүүлээр өөрийн вэб хуудсаар зарлана http://www.postf.org 
 • Тэтгэлэгийг 3 удаа хэсэгчлэн олгоно.
 • 1-рт: Тэтгэлэг олгох талаар гэрээ байгуулагдсаны дараа холбогдох сургуулиар дамжуулан нийт тэтгэлэгийн 30%- ийг олгоно.
 • 2-рт: Явцын тайланг хүлээн авч хэлэлцсэний дараа нийт тэтгэлэгийн 40%- ийг олгоно.
 • 3-рт: Төслийн ажлын эцсийн тайланг хүлээн авч, үнэлгээ хийсний дараа 40% -ийг олгоно.

—  Тайлан хүлээн авах;

 • Явцын тайлан: 2017 оны 11-р сар
 • Эцсийн тайлан: 2018 оны 5-р сар

—  Өргөдөлд дараах зүйлс орно:

 • Өргөдөл
 • Судалгааны төлөвлөгөө
 • Төслийн төсвийн дэлгэрэнгүй
 • Тухайн судалгааг явуулах гол болон хамтран судлаачдын CV татаж авах / 2017_Application_form2017_Research Proposal2017_Research Proposal Abstract
 • Сургуулийн ажил байдлын тодорхойлолт
 • Өргөдлийн талаар асуух зүйл байвал дараах хаягаар холбогдож лавлана уу:

Хөтөлбөрийн зохицуулагч: In-Seok Sohn (Mr.), POSCO TJ Park сан

Утас: +82-2-562-0934     E-mail: jruskin@postf.org 

—  Судалгааны тэтгэлэгийн өргөдөл болон судалгааны төлөвлөгөө гаргахад дараах зүйлийг анхаарна уу.

 • Тухайн сэдвээр хийж буй бие даасан болон хамтарсан судалгааны төслийн аль альнаар нь өргөдөл гаргах боложтой.
 • Судалгааны төслийн гишүүд уг судалгааны сэдвээр бусад аливаа байгууллагаас тэтгэлэг авдаг бол энэхүү судалгааны тэтгэлэгт оролцох боломжгүй.
 • Өргөдөл болон судалгааны бүх материалыг Англи хэлээр бичсэн байх. (MS word).
 • Өгсөн загварын дагуу тэтгэлэгийн өргөдөл гаргах. Судалгааны төлөвлөгөө өөр загвартай байж болох боловч хавсаргасан загварт оруулсан мэдээллийг багтаасан байх шаардлагатай.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *