Магистрант, докторантыг туслахаар ажиллуулах хүсэлт хүлээн авах тухай

Share Button

Магистрант, докторантыг туслахаар ажиллуулах
хүсэлт хүлээн авах тухай

                                                                                                                                                                          2018.08.29

МУИС-ийн захирлын 2016.09.09 өдрийн А/235 тоот тушаалаар батлагдсан “МУИС-ийн магистрант, докторантыг туслахаар ажиллуулах журам”-д заасны дагуу сургалт, судалгаа, захиргааны туслах авч ажиллуулах хүсэлтийг тэнхим, нэгжүүд 8 сарын 25-ны дотор ЗХНГ-т хүргүүлэх ёстой боловч одоогоор ирүүлсэн тэнхим, нэгж байхгүй байна.
Иймд сургалт, судалгаа, захиргааны туслах ажиллуулах хүсэлтэй тэнхим, лаборатори, судалгааны хүрээлэн, төв, номын сан, захиргааны алба, нэгжийн хүсэлт хүлээн авах хугацааг 9 сарын 10-ны өдөр хүртэл сунгаж байгаа тул хүсэлтээ ЗХНГ-т ирүүлнэ үү.

Ахисан Түвшний Сургуулийн Бодлогын Газар

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *