Шинжлэх ухааны салбарын эрдэмтэн, судлаачдын эрдэмтдийн манлайлал, хариуцлага, нийгмийн оролцоог дээшлүүлэх TED Science “Хөгжлийн гарц” лекцэнд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна

Share Button

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *