Ахисан түвшний сургуульд суралцагчдын эрдэм шинжилгээний ажлыг дэмжих тэтгэлгийн журам батлагдлаа

Share Button

МУИС-д суралцагчдад тэтгэлэг олгох ерөнхий журмын 2.1.3 дахь заалт буюу Бүрэлдэхүүн, салбар сургуулийн тэтгэлгийн төрлийн хүрээнд “Ахисан түвшний сургуульд суралцагчдын эрдэм шинжилгээний ажлыг дэмжих тэтгэлгийн журам” батлагдлаа. 

Тэтгэлэг нь дараах 3 төрөлтэй бөгөөд эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийж буй магистрант, докторант нарт нээлттэй юм.

  • Ахисан түвшний элсэгчдэд зориулсан тэтгэлэг
  • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг дэмжих тэтгэлэг
  • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үр дүнг урамшуулах тэтгэлэг

Тэтгэлгийн журамтай танилцаж дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу. 

Download (PDF, 3.21MB)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *