Магистрант, докторант оюутнуудад зориулсан семинарууд амжилттай зохион байгуулагдаж байна

Share Button

Магистрант, докторант оюутнуудад зориулан Лхагва гараг бүр ТДС-аас зохион байгуулдаг семинарууд хуваарийн дагуу амжилттай зохион байгуулагдаж байна.  Тус семинарт 7 хоног бүр МУИС-ийн доктор багш нар өөр өөрийн гэсэн онцлогтой судалгааны чиглэл, судалгааны аргачлалыг оюутнуудад танилцуулж байгаа нь магистрант, докторант оюутнуудын талархалыг хүлээж байна.

Ө.Баярсайхан ШУС-Биологи-Шинжлэх ухааны өгүүлэлийг хэрхэн нийтлүүлэх, боловсруулах тухай

11 сарын 26 Д.Түмэнбаяр ШУС-Математик-Туршилтын судалгаа

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *