Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

УБИС-ийн Түүхийн салбарын докторант А.Алтанбаганын “Монголд улс төрийн нам байгуулагдсан түүхийн судалгаа (1918-1921)” сэдэвт түүхийн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг горилсон ажлын хамгаалалтад хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Хамгаалалт 2015 оны 1 дүгээр сарын 19-ний 15 цагт МУИС-ийн хичээлийн 2-р байрны 473 тоотод болно.

Түүх, антропологи, археологийн докторын ажил хамгаалуулах зөвлөл

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *