Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУИС-ийн ШУС-ийн Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын Философи, шашин судлалын тэнхимийн докторант Ц.Нямсүрэн “Монгол, Грек туульсыг бүтцийн анализаар харьцуулан судалсан нь (Хан харангуй, Илиада, Жангар, Одиссей туулийн жишээн дээр жишээн дээр)” сэдвээр философийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2015 оны 4 дүгээр сарын 3-ны өдрийн 14:00 цагт МУИС-ийн хичээлийн төв байрны Эрдмийн танхимд болох тул та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Философийн ухаанаар докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *