0

Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Их Сургуулийн докторант Санжпэрэнлий овогтой Нандинцэцэг “Буддын сургаал дахь зовлонг сэтгэл судлалын зарим онолоор тайлбарлах нь” сэдэвт бүтээлээр Сэтгэл судлалын доктор (Ph.D) –ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2018 оны 6 дугаар...

0

Докторын зэрэг хамгаална

МУИС-ийн ХШУИС-ийн Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхимийн докторант Найдансүрэнгийн Угтахбаяр нь “Өгөгдөл олборлох аргад тулгуурласан хосолмол халдлага илрүүлэх систем” сэдэвт бүтээлээр Компьютерийн ухааны докторын (PhD) зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2018 оны 05 сарын 25-ны...