NUM-SPEAKER SERIES МУИС-ийн ЗАЛУУ ЭРДЭМТДИЙН ИНДЭР ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАЙЛАН

Share Button

МУИС-ийн “ЗАЛУУ эрдэмтдийн индэр- NUM Speaker Series”хөтөлбөр

МУИС-ийн захиралын санаачлагаар, Төгсөлтийн дараах сургууль NUM-SPEAKER SERIES, МУИС-ийн “ЗАЛУУ эрдэмтдийн индэр” хөтөлбөрийг 2015 оны 05 дугаар сараас эхлэн 06 дугаар сарын 14-ны өдрийг хүртэл, долоо хоног бүрийн Пүрэв гарагт Бүрэлдэхүүн сургуулиудын эрдэмтэн багш нар болон магистртант, докторант оюутнуудад зориулан эхний цуврал 4 лекцийг амжилттай зохион байгууллаа.

Энэхүү цуврал лекцийн зорилго нь сүүлийн 5-6 жилд өндөр хөгжилтэй орнуудад докторын зэрэг хамгаалсан Монгол улсын их сургуулийн шилдэг залуу эрдэмтдийн диссертацийн ажлын чиглэл, гарсан үр дүнгийн талаар мэдээлэл солилцох, багш нар хамтран салбар дундын судалгааг хөгжүүлэх, одоо суралцаж буй докторант оюутнуудад сүүлийн үеийн судалгааны арга зүйн талаар мэдлэг, мэдээлэл олгох байлаа.

Download (PDF, 1.08MB)

Тайланг эндээс үзнэ үү

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *