ДОКТОРЫН ДИССЕРТАЦИЙН ЭХ БЭЛТГЭХ, ХЭВЛҮҮЛЭХ, ДИССЕРТАЦИ, СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮНГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХӨД БАРИМТЛАХ ЖУРАМ

Share Button

Захирлын 2010 оны 03 дугаар сарын 16-ний өдрийн 176 тушаалын хавсралт ДОКТОРЫН ДИССЕРТАЦИЙН ЭХ БЭЛТГЭХ, ХЭВЛҮҮЛЭХ, ДИССЕРТАЦИ, СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮНГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХӨД БАРИМТЛАХ ЖУРАМ-ыг хүргэж байна. Эндээс татаж авна уу.

Download (PDF, 451KB)

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *