NUM-Speaker Series МУИС-ийн залуу эрдэмтдийн индэр хөтөлбөрийн ээлжит зочин Доктор Ө.Баярсайхан

Share Button

NUM-SPEAKER SERIES-залуу эрдэмтдийн индэр хөтөлбөрийн ээлжит зочин

Доктор Ө.Баярсайхан

  • 1996 онд МУИС, Биологи (бакалавр) me
  • 2001 онд МУИС, Биологи “Ургамлын популяцын судалгаанд электрофорезийн арга зүйг хэрэглэх нь сэдвээр (магистр)
  • 2012 онд Сөүлийн Их Сургууль, Хүрээлэн буй орчин, экологи (доктор)

Докторын зэрэг хамгаалсан сэдэв: “Recent changes in NDVI and Plant Phenology by Land cover types in the North East Asia and linkage to Climate Change, (NDVI ба ургамлан нөмрөг фенологийн өөрчлөлт нь газрын гадаргын хэв шинжээс хамаарах, түүний уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбогдох нь: Зүүн хойд Азийн жишээн дээр)”

2004 оноос МУИС-ШУС-ийн Байгалийн ухааны салбар, Экологийн тэнхимд багш

  • Зохион байгуулагч:
  • МУИС-ийн Төгсөлтийн дараах сургууль
  • Уулзалт 2015.11.05-ны 17.00 цагаас МУИС-ийн Хичээлийн 1-р байрны Дугуй заал, 216 тоот
  • Холбоо барих: 7730-7730 /1145/, 11321983

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *