МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬД МАГИСТРАНТ, ДОКТОРАНТААР СУРАЛЦАХЫГ УРЬЖ БАЙНА

Share Button

muis logo miniМОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬД МАГИСТРАНТ, ДОКТОРАНТААР  СУРАЛЦАХЫГ УРЬЖ БАЙНА

МУИС-ийн 2016-2017 оны хичээлийн жилийн өвлийн магистр, докторын хөтөлбөрийн элсэлт эхэллээ. Элсэлтийн бүртгэл: 2016 оны 11-р сарын 17-ноос 2017 оны 01-р сарын 08 (ХЗС-01-р сарын 05)-ныг хүртэл Бүртгэл хаяг: http://burtgel.num.edu.mn зөвхөн цахим хэлбэрээр явагдана.

Бүртгэлийн хураамж:   25.000₮ төгрөг

Элсэлтийн шалгалт: 2017 оны 01-р сарын 09-ноос 13-ны хооронд (ХЗС 01/06-нд) авах ба хуваарийг бүртгэлийн системээр зарлана.

Цахим бүртгэл хийгдсэний дараа Таны бүртгэлийн дугаар гарч ирэх бөгөөд түүнийг тэмдэглэн авч шалгалтанд орохдоо тухайн дугаараар шалгуулна.

МУИС-ийн Магистр, докторын хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам болон бусад мэдээлэл, элсэлт авах мэргэжлийн чиглэлүүдийг  http://burtgel.num.edu.mn  мөн   http://gradschool.num.edu.mn   цахим хуудаснаас авч болно.

Утас:  321983, 7730-7730-11-22, 1121, 1145

МУИС СУРГАЛТЫН НЭГДСЭН АЛБА

Монгол улсын их сургуулийн магистр, докторын сургалт явуулах мэргэжлийн чиглэл

МУИС-ийн Бүрэлдэхүүн сургууль Сонгох боломжтой хөтөлбөр  
 
 
1 Шинжлэх Ухааны Сургууль-Байгалийн ухааны салбар

Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт:

Газар зүй, Байгаль орчны зайнаас тандан судлал, Газар зүйн боловсрол, Газрын кадастр, Газар зохион байгуулалт, Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт, Хими, Химийн боловсрол, Геологи (геологи эрэл хайгуул), Геологи (шатах ашигт малтмал), Геологи (геологи эрдэс баялагийн удирдлага), Геофизик, Математик, Математикийн боловсрол.

 

Магистрын хөтөлбөрт:

Байгалийн нөөц судлалын менежмент /мэргэжлийн/, Биологи /судалгааны/, Биохими /судалгааны/, Биотехнологи /судалгааны/, Биофизик /судалгааны/,  Экологи /судалгааны/, Газар зүйн боловсрол /мэргэжлийн, судалгааны/, Байгаль орчны зайнаас тандан судлал /мэргэжлийн, судалгааны/, Газрын кадастр /судалгааны/, Хөрс судлал /судалгааны/, Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт /судалгааны/, Газар зохион байгуулалт /судалгааны/, Газар зүй /судалгааны/, Хими /судалгааны/, Химийн боловсрол  /судалгааны/, Геологи (шатах ашигт малтмал) /судалгааны/, Геологи (геологи эрэл хайгуул) /судалгааны/, Геологи (геологи эрдэс баялагийн удирдлага) /мэргэжлийн/, Геофизик /судалгааны/, Физик /судалгааны/, Физикийн боловсрол /мэргэжлийн, судалгааны/, Сансар судлал /судалгааны/, Математик /мэргэжлийн, судалгааны/, Математикийн боловсрол /мэргэжлийн, судалгааны/.

 

Докторын хөтөлбөрт:

Биологи /өдөр/, Биохими /өдөр/, Экологи /өдөр/, Газар зүй /өдөр, эчнээ/, Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал /өдөр, эчнээ/, Хими /өдөр, эчнээ/, Геологи /бэлтгэл, өдөр/, Физик /өдөр/, Математик /өдөр/.

 
2 Шинжлэх Ухааны Сургууль-Нийгмийн ухааны салбар Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт:

Сэтгүүл зүй, Антропологи, Археологи, Эдийн засаг, Социологи, Нийгмийн ажил.

 
Магистрын хөтөлбөрт:

Улс төр судлал /мэргэжлийн, судалгааны/, Сэтгүүл зүй /мэргэжлийн, судалгааны/, Антропологи /мэргэжлийн, судалгааны/, Археологи /мэргэжлийн, судалгааны/, Боловсрол судлал /судалгааны/, Сэтгэл судлал /судалгааны/, Эдийн засаг /мэргэжлийн, судалгааны/, Социологи /мэргэжлийн, судалгааны/, Ниймгийн ажил /мэргэжлийн, судалгааны/.

 
Докторын хөтөлбөрт:

Улс төр судлал /өдөр, эчнээ/, Сэтгүүл зүй /өдөр/, Антропологи /өдөр, эчнээ/, Археологи /өдөр, эчнээ/, Боловсрол судлал /өдөр/, Сэтгэл судлал /өдөр/,  Ниймгийн ажил /бэлтгэл, өдөр/, Социологи /бэлтгэл, өдөр/, Эдийн засаг /өдөр/.

 
3

Шинжлэх Ухааны Сургууль-Хүмүүнлэгийн  ухааны салбар

Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт:

Олон улс орон судлал, Гадаад хэл шинжлэл, Хэл шинжлэл, Утга зохиол судлал, Урлаг судлал, Философи, Буддын гүн ухаан, Шашин судлал, Түүх.

 
Магистрын хөтөлбөрт:

Олон улс орон судлал /мэргэжлийн, судалгааны/, Гадаад хэлний боловсрол /мэргэжлийн, судалгааны/, Гадаад хэлний орчуулга /судалгааны/, Гадаад хэл шинжлэл /мэргэжлийн, судалгааны/, Хэл шинжлэл /мэргэжлийн, судалгааны/, Утга зохиол судлал /мэргэжлийн, судалгааны/, Урлаг судлал /судалгааны/, Шашин судлал /мэргэжлийн, судалгааны/, Буддын гүн ухаан /судалгааны/, Философи /мэргэжлийн, судалгааны/, Түүх /судалгааны/.

 
Докторын хөтөлбөрт:

Олон улс орон судлал /өдөр, эчнээ/, Гадаад хэл шинжлэл /өдөр, эчнээ/, Хэл шинжлэл /өдөр/, Утга зохиол судлал /өдөр/, Урлаг судлал /өдөр/, Философи /өдөр/, Буддын гүн ухаан /өдөр/, Шашин судлал /өдөр/, Түүх /өдөр, эчнээ/, Бүх хөтөлбөр бэлтгэлтэй.

 
4

Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан Инженерчлэлийн Сургууль

Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт:

Компьютерийн ухаан, Мэдээллийн технологи, Өгөгдлийн сангийн загварчлал, удирдлага, Програм хангамж, Мэдээллийн систем, Биоинформатик, Компьютер-хэл шинжлэл, Хэрэглээний математик, Статистик, Цаг уур, Ус судлал, Хүрээлэн буй орчин судлал, Байгаль орчныг хамгаалах технологи, Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт, Компьютерийн сүлжээ, Сэргээгдэх эрчим хүч, Электроник.

 

Магистрын хөтөлбөрт:

Компьютерийн ухаан /судалгааны/, Мэдээллийн технологи/судалгааны/, Өгөгдлийн сангийн загварчлал, удирдлага /судалгааны/, Програм хангамж /судалгааны/, Мэдээллийн систем /судалгааны/, Биоинформатик /судалгааны/, Компьютер-хэл шинжлэл /судалгааны/, Химийн инженерчлэл /судалгааны/, Нано шинжлэх ухаан, нано инженерчлэл /судалгааны/, Хэрэглээний хими /судалгааны/, Материал судлал, шинэ материалын технологи /судалгааны/, Цөмийн технологи /судалгааны/, Цөмийн эрчим хүч /судалгааны/, Биоинженерчлэл /судалгааны/, Хэрэглээний математик /судалгааны/, Статистик /мэргэжлийн, судалгааны/, Цаг уур /судалгааны/, Ус судлал /судалгааны/, Хүрээлэн буй орчин судлал /судалгааны/, Байгаль орчныг хамгаалах технологи /судалгааны/, Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт /мэргэжлийн, судалгааны/, Компьютерийн сүлжээ /судалгааны/, Электроник /судалгааны/, Сэргээгдэх эрчим хүч /судалгааны/,

 

Докторын хөтөлбөрт:

Програм хангамж /бэлтгэл, өдөр/, Компьютерийн ухаан /бэлтгэл, өдөр/,  Мэдээллийн технологи /бэлтгэл, өдөр/, Нано шинжлэх ухаан, нано инженерчлэл /өдөр/, Хэрэглээний хими /өдөр/, Цөмийн технологи /өдөр/, Биоинженерчлэл /өдөр/, Хэрэглээний математик /өдөр/, Цаг уур /өдөр/, Хүрээлэн буй орчин судлал /бэлтгэл, өдөр/, Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт /бэлтгэл, өдөр/.

 
5

Бизнесийн сургууль

Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт:

Санхүү банк даатгал, Нягтлан бодох бүртгэл, Маркетинг, Менежмент, Худалдаа, Аялал жуулчлалын менежмент, Зочлох үйлчилгээ, Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага, Хөрөнгийн үнэлгээ.

 
Магистрын хөтөлбөрт:

Санхүү банк даатгал /мэргэжлийн, судалгааны/, Нягтлан бодох бүртгэл /мэргэжлийн, судалгааны/, Маркетинг /мэргэжлийн, судалгааны/, Менежмент /мэргэжлийн, судалгааны/, Худалдаа /мэргэжлийн, судалгааны/, Аялал жуулчлалын менежмент /мэргэжлийн, судалгааны/, Зочлох үйлчилгээ /мэргэжлийн, судалгааны/, Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага /мэргэжлийн судалгааны/, Хөрөнгийн үнэлгээ /мэргэжлийн, судалгааны/.

 
Докторын хөтөлбөрт:

Бизнесийн удирдлага /өдөр/

 
6 Хууль Зүйн Сургууль Магистрын хөтөлбөрт:

Эрх зүй /мэргэжлийн, судалгааны/, Олон улсын эрх зүй /мэргэжлийн, судалгааны/.

 
7 Олон Улсын Харилцаа Нийтийн Удирдлагын Сургууль Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт:

Олон улсын харилцаа, Нийтийн удирдлага, Олон улсын эдийн засгийн харилцаа.

 
Магистрын хөтөлбөрт:

Олон улсын харилцаа /мэргэжлийн, судалгааны/, Бүс нутаг судлал /мэргэжлийн, судалгааны/, Нийтийн удирдлага /мэргэжлийн, судалгааны/, Олон улсын эдийн засгийн харилцаа /мэргэжлийн/.

 
Докторын хөтөлбөрт:

Олон улсын харилцаа /өдөр/, Нийтийн удирдлага /өдөр/.

 
8

Орхон сургууль

Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт:

Санхүү, банк, даатгал, Менежмент

 
Магистрын хөтөлбөрт:

Боловсрол судлал /мэргэжлийн/, Гадаад хэлний боловсрол /мэргэжлийн/, Нягтлан бодох бүртгэл /судалгааны/, Санхүү, банк, даатгал /судалгааны/, Менежмент /судалгааны/.

 
9

Завхан сургууль

Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт:

Нягтлан бодох бүртгэл, Санхүү, банк, даатгал, Маркетинг, Менежмент, Худалдаа

 
Магистрын хөтөлбөрт:

Нягтлан бодох бүртгэл /мэргэжлийн, судалгааны/, Санхүү, банк, даатгал /мэргэжлийн, судалгааны/, Маркетинг /мэргэжлийн, судалгааны/, Менежмент /мэргэжлийн, судалгааны/, Худалдаа /мэргэжлийн , судалгааны/

 

 

МУИС, Сургалтын нэгдсэн алба

Утас:  7730-7730-1122, 1121, 1145, 321983

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *