2017 ОНООС ЭХЛЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ МОНГОЛ-ОРОСЫН ХАМТАРСАН СУУРЬ СУДАЛГААНЫ ТӨСЛИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА

Share Button
Share Button

 
 
 
 
 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *