Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУИС ийн ШУС-ийн Нийгмийн ухааны салбарын Эдийн засгийн тэнхмийн докторант Төмөр-Очирын Элдэв-Очир “Үйлдвэрлэлийн үр ашгийн детерминистик болон стохастик шинжилгээ: Монгол улсын банкны салбарын жишээн дээр” сэдэвт бүтээлээр Эдийн засгийн ухааны докторын (Phd) зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2017 оны 04 сарын 14-ий өдрийн 11:00 цагт МУИС-ийн хичээлийн 5 дугаар байрны 504 тоот өрөөнд болно.  Горилогчийн бүтээлтэй МУИС-ийн номын сангаас танилцана уу.

Эдийн засгийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *