Магистр, докторын хөтөлбөрт элсэгчдэд зориулсан чиглүүлэх сургалт цахимаар зохион байгуулагдлаа.

Share Button

МУИС-ийн 2020-2021 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд элсэгчдэд зориулсан чиглүүлэх сургалтыг 2021 оны 01 сарын 17-ны өдөр Элсэлт, Бүртгэлийн хэлтсээс цахимаар зохион байгууллаа. Тус сургалтад АТС оролцож, “Суралцагчийн хувийн төлөвлөгөө”, эрдэм шинжилгээний ажил, удирдагч багш, судалгааны сэдэв/чиглэл сонгох, магистрын ажил, диссертацийн бүтэц, тавигдах шаардлага, сургалтын болон судалгааны ассистантшип хөтөлбөр, тэтгэлэг гэх мэт ахисан түвшний сургалт, судалгааны үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг хүргэлээ. 

Татах

Download (PDF, 602KB)

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *