Физикийн докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУИС-ийн докторант Балдоржийн Булгансайхан Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийг тодорхойлох болон бохирдлын агууламжийг урьдчилан таамаглах арга зүйн судалгаа сэдвээр тус физикийн докторын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2022 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 14:00 цагт МУИС-ийн дугуй зааланд болно. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *