Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн докторант Баярсайхан овогтой Сайнжаргал “Хэрэглэгчийн зах зээлийг сэтгэл зүйн үзүүлэлтээр сегментчлэх арга зүйн асуудал” сэдвээр бизнесийн удирдлагын доктор (Ph.D) –ын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалах хурал 2022 оны 06 дугаар сарын 10 нд МУИС-ийн 1-р байрны дугуй заланд 14 цагт болно.

 

Бизнесийн удирдлагын докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *