Ахисан түвшний суралцагчдад зориулсан чиглүүлэх сургалт

Share Button
2022-2023 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд элссэн ахисан түвшний суралцагчдад зориулсан Чиглүүлэх Сургалтыг хүргэж байна.
Мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор энэ удаагийн сургалтыг цахим хэлбэрээр бэлтгэлээ.

Download (PDF, Unknown)

 

 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *