Магистрант, докторантуудад зориулсан “GS DEVELOPMENT SERIES” цуврал лекцийн ээлжит зочноор Эдийн засгийн шинжлэх ухааны доктор (D.Econ) Ч.Ундрам оролцлоо

Share Button

МУИС-ийн АТС-иас  зохион  байгуулдаг GS DEVELOPMENT SERIES ээлжит зочноор ЭДИЙН ЗАСГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ДОКТОР (D.Econ) Ч.УНДРАМ  уригдан оролцож “Эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдал, авах шаардлагатай арга хэмжээнүүд” сэдвээр лекц уншлаа.

өгийн нөхцөл байдал, авах шаардлагатай арга хэмжээнүүд” сэдвээр лекц уншлаа.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *