Магистрант, докторант оюутнуудад зориулсан “Асуудлыг шинжлэх ухаан хоорондын судлагдахуунаар олж харахуй” сэдэвт семинар болно

Share Button

2014-2015 оны хичээлийн жилд магистр, докторант оюутнуудад зориулан 7 хоног бүрийн Лхагва гарагт 18 цагаас хичээлийн I байрны 330 тоотод Судалгааны семинар зохион байгуулдаг. Энэ долоо хоногт буюу 12 дүгээр сарын 3-ны өдрийн семинарыг “Асуудлыг шинжлэх ухаан хоорондын судлагдахуунаар олж харахуй” сэдвээр ШУС-ийн багш С.Нарантуяа удирдан явуулна.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *