Author: Graduate School

0

АТС-ийн судалгааны лабораториудад магистрант, докторантуудыг судалгааны туслахаар ажиллуулах тэтгэлэг зарлагдлаа

МУИС-ийн Ахисан түвшний сургуулийн харьяа судалгааны лабораториудад профессор багшийн удирдлага дор эрдэм шинжилгээний төсөлт ажил, түүнтэй адилтгах судалгааны ажлын туслахаар ажиллуулах тэтгэлгийг зарлаж байна. Тавигдах нийтлэг шаардлага: МУИС-ийн магистр, докторын үндсэн хөтөлбөрт суралцдаг байх...

0

Докторын дараах судлаач (пост-доктор)-ийн тэтгэлэг зарлагдлаа

МУИС судалгааны их сургууль болох зорилгын хүрээнд МУИС-ийн профессоруудын судалгааны ажлыг дэмжих, авьяаслаг залуу эрдэмтдийг МУИС-д хийгдэж буй судалгааны ажилд оролцуулах зорилгоор “МУИС-д пост-доктор ажиллуулах” журмын нөхцөл шаардлагыг биелүүлсэн залуу эрдэмтдэд судалгааны тэтгэлгийг олгох...

0

АТС-ийн судалгааны лабораторид магистрант, докторантыг судалгааны туслах /ассистант/-аар ажиллуулах хүсэлт хүлээн авах тухай

2022 оны намрын улиралд судалгааны лабораториудад магистрант, докторантыг судалгааны туслах /ассистант/-аар ажиллуулах хүсэлтийг 2022.09.09-ний дотор хүлээн авна.   Өнгөрсөн хаврын улиралд судалгааны туслах авч ажиллуулаагүй лабораториудад нээлттэй тул судалгааны туслах ажиллуулах хүсэлтэй багш нар доорх холбоосоор орж хүсэлтээ...

0

Докторын дараах судлаач /пост-доктор/ ажиллуулах хүсэлт, судалгааны сэдвийн саналыг 2022.09.13-ны дотор хүлээн авна.

Эрдэм шинжилгээний төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлж буй МУИС-ийн үндсэн орон тооны профессор, дэд профессор багш нар  2022 оны намрын улиралд докторын дараах судлаач ажиллуулах хэрэгцээ, шаардлага, боломжит судалгааны сэдвээ нарийвчлан тодорхойлж 2022 оны 09 дүгээр...