Ахисан түвшний суралцагчдын эрдэм шинжилгээний ажлын жагсаалтад санал авах тухай

Share Button

Ахисан түвшний суралцагчдын ЭША-ын төрөл, багц цагийн төсөл санал авч байна. Та бүхэн цахим хуудсанл байршуулсан төсөлтэй танилцан саналаа ирүүлнэ үү. 

Саналыг grad_edu@num.edu.mn хаягаар 2022 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 15.00 цаг хүртэл авна.

Нийт эрдэмтэн багш, сургалтад оролцогч та бүхэн саналаа идэвхитэй өгнө үү.

Төсөл (Word file)

Ахисан түвшний сургуулийн хөтөлбөрийн хороо

Download (PDF, Unknown)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *