Category: Мэдээлэл

0

1-р улирлын семинарууд амжилттай явагдлаа

Магистрант, докторант оюутнуудын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил бичих, хэвлүүлэх, судалгааны сэдвээ сонгох, шинээр гарч буй судалгааны аргуудын талаар мэдэхэд туслах зорилгоор 1-р семистер эхэлснээс хойш 7 хоног бүрийн лхагва гарагт МУИС-ийн доктор багш нараар...

Хүндэт магистр, докторын удирдагч багш нарын анхааралд 0

Хүндэт магистр, докторын удирдагч багш нарын анхааралд

Эрхэм хүндэт магистр, докторын удирдагч багш нар та бүхэн удирдаж буй магистрант, докторант оюутнуудаа судалгааны туслахаар ажиллуулсан тохиолдолд нэмэлт санхүүжилт авах боломжтой боллоо. Судалгааг дэмжих жилийн санхүүжилтийн түр журамтай эндээс танилцана уу

0

Магистр, Докторын хөтөлбөрийн шинэчлэл

  Магистр, докторын хөтөлбөрийн шинэчлэлийн талаар МУИС-ийн ТДС-ийн захирал доктор Б.Отгонтөгс өнөөдөр Шинжлэх ухааны сургуулийн Байгалийн ухааны салбарын багш нартай уулзаж танилцуулга хийлээ.

0

Магистрант, докторант оюутнуудын судалгааны ажлыг чанаржуулах талаар хийгдэж байгаа ажил

  ТДС-ийн зүгээс МУИС-ийн магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний ажил, төгсөлтийн ажил, диссертацийн гүйцэтгэлийн үндсэн шалгуур үзүүлэлтийн талаар баримтлах ерөнхий бодлогыг өөрчилж, эрдэм шинжилгээний ажлын чанарыг сайжруулах, оюуны хулгайг зогсоох талаар хэд хэдэн тодорхой ажлууд...