Category: Мэдээлэл

0

Магистр, Докторын хөтөлбөрийн шинэчлэл

  Магистр, докторын хөтөлбөрийн шинэчлэлийн талаар МУИС-ийн ТДС-ийн захирал доктор Б.Отгонтөгс өнөөдөр Шинжлэх ухааны сургуулийн Байгалийн ухааны салбарын багш нартай уулзаж танилцуулга хийлээ.

0

Магистрант, докторант оюутнуудын судалгааны ажлыг чанаржуулах талаар хийгдэж байгаа ажил

  ТДС-ийн зүгээс МУИС-ийн магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний ажил, төгсөлтийн ажил, диссертацийн гүйцэтгэлийн үндсэн шалгуур үзүүлэлтийн талаар баримтлах ерөнхий бодлогыг өөрчилж, эрдэм шинжилгээний ажлын чанарыг сайжруулах, оюуны хулгайг зогсоох талаар хэд хэдэн тодорхой ажлууд...