Магистр, докторын хөтөлбөрийн шинэчлэл

Share Button

МУИС-ийн магистр, докторын хөтөлбөрийн шинэчлэлтэй холбогдуулан ХЕХ-оос гаргасан төлөвлөгөөний дагуу 2015 – 01 – 09-өөс 2015 – 01 – 14-ны өдрийн хооронд бүрэлдэхүүн сургуулиудаас шинэчлэн боловсруулсан хөтөлбөрийг 6 хоногийн турш хүлээн авлаа.

2015-01-14-ны А/09 тоот захирлын тушаалын дагуу ажлын хэсгүүд томилогдон заагдсан хугацаанд нийт 64 магистрын, 39 докторын хөтөлбөрт экспертиз хийн ажиллаж байна.

Төгсөлтийн дараах сургууль

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *