Төгсөлтийн дараах сургуулийн сургалтын журам

Share Button

Та бүхэнд МУИС-ийн Захирлын 2012 оны 08 сарын 31-ний өдрийн 425 тоот тушаалаар батласан Төгсөлтийн дараах сургуулийн сургалтын журмыг танилцуулж байна. Журмыг эндээс үзнэ үү

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *