МУИС-д шинээр элссэн магистрант, докторантууд чиглүүлэх сургалтад хамрагдлаа

Share Button

МУИС-ийн магистр, докторын хөтөлбөрт 2014-2015 оны хичээлийн жилийн өвлийн улирлын элсэгчдэд зориулан Төгсөлтийн дараах сургуулийн зүгээс хичээл хэрхэн сонгох, сиси системийг хэрхэн ашиглах, судалгааны ажил хэрхэн хийх зэрэг сургалтын явцад мэдэх шаардлагатай мэдээлэл, зааварчилгаа зэргийг өгөх зорилгоор чиглүүлэх сургалтыг 2015 оны 01 сарын 26-ны өдрөөс 29-ны өдрүүдэд бүрэлдэхүүний 4 сургууль дээр амжилттай зохион байгууллаа. Энэ удаагийн сургалтанд ХШУИС оролцоогүй болно.

2 Ө.Баярсайхан ШУС-Биологи-Шинжлэх ухааны өгүүлэлийг хэрхэн нийтлүүлэх, боловсруулах тухай

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *