NUM Speaker Series Dr Naranragvuu.D

Share Button

NUM Speaker Series – МУИС-ийн залуу эрдэмтдийн индэр хөтөлбөрийн илгэлүүдийг хүргэж байна

Илтгэгч: Доктор Д.НАРАНГАРВУУ, Шинжлэх ухааны сургуулийн Байгалийн ухааны сургуулийн Биологийн тэнхимийн багш,

 

Лекцийн сэдэв: “Усны экологи шавьж судлал”

“Spatial and temporal variability of macro invertebrate assemblages in Xindian watershed, Taiwan: Implications Bio assessment”

Лекцийг бүрэн эхээр эндээс үзнэ үү. https://www.youtube.com/watch?v=WgVCbvTaOj8

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *