NUM Speaker Series Dr Bayanjargal.B

Share Button

NUM Speaker Series – МУИС-ийн залуу эрдэмтдийн индэр хөтөлбөрийн илгэлүүдийг хүргэж байна

Илтгэгч: Доктор Б.БАЯРЖАРГАЛ, Шинжлэх ухааны сургуулийн Байгалийн ухааны сургуулийн математикийн тэнхимийн багш,

 

Лекцийн сэдэв: “Hilbert-Kunz theory of binoids”

Доктор хамгаалсан сургууль:

Germany, University of Osnabrueck in 2014

Лекцийг бүрэн эхээр эндээс үзнэ үү. https://www.youtube.com/watch?v=WgVCbvTaOj8

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *