Магистр, докторын элсэлтийн шалгалтын хуваарь I сарын 17-22

Share Button

Магистр, докторын элсэлтийг 2016.1.17-ныг хүртэл сунгасантай холбоотойгоор шалгалтын хуваарь I сарын 18-22-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана. Иймд эрт бүртгүүлсэн хүмүүс I сарын 17-нд МУИС-ийн сайтнаас болон бүртгэлийн хэсгээсээ шалгалтын хуваариа харна уу. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *