Судалгаанд хамрагдана уу.

Share Button

Магистрант, докторант таныг дараах судалгаанд оролцохыг уръя.

МУИС-ийн оюутны үйлчилгээний өнөөгийн нөхцөл байдал, тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлох,улмаар оюутанд хүрсэн үйлчилгээг бий болгох санал зөвлөмжийг авахад энэхүү судалгааны зорилго оршино. Оюутны үйлчилгээ нь таны ЭДЛЭХ ЭРХТЭЙ холбоотой нэн чухал асуудал тул судалгаандаа энд дарж идэвхтэй оролцоно уу.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *