NUM SPEAKER SERIES-ийн ээлжит зочноор Бизнесийн сургуулийн багш, доктор Б.АЛТАН-ЭРДЭНЭ оролцоно

Share Button

МУИС-ийн ТДС-иас зохион байгуулдаг “ЗАЛУУ ЭРДЭМТДИЙН ИНДЭР /NUM SPEAKER SERIES/ ХӨТӨЛБӨРИЙН” ээлжит зочноор Бизнесийн сургуулийн багш доктор Б.АЛТАН-ЭРДЭНЭ уригдан оролцож “Гадаад өрийн эдийн засгийн болон санхүүгийн зах зээлийн хөгжилд үзүүлэх нөлөө” сэдвээр лекц унших болно.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *