АТС-ийн Магистрант, докторантуудад зориулсан чиглүүлэх сургалтад урьж байна.

Share Button

2021-2022 хичээлийн жилийн намрын улиралд элссэн нийт магистрант, докторантуудыг

АТС-аас зохион байгуулах Чиглүүлэх сургалт”-д урьж байна.

Зорилго: АТС нь ахисан түвшний суралцагчдын сургалт, судалгааны ажлыг уялдуулах, чиглүүлэх, магистрын ажил/диссертацийн хамгаалалт, бичиглэлийн чанарыг сайжруулахад зориулсан “Чиглүүлэх сургалт”-ыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

Сургалтын агуулга:

 • Магистр, докторын сургалтын хөтөлбөрийн бүтэц 
 • Суралцагчийн хувийн төлөвлөгөө боловсруулах, батлуулах 
 • Удирдагч багш, судалгааны сэдэв сонгох
 • ЭША-ыг төлөвлөх
 • Магистрын ажил, диссертацийн бүтэц, бичиглэл
 • Бүтээлийн хуулбарлалт шалгах 
 • Магистрын ажил, диссертацийн хамгаалалт 
 • Ахисан түвшний суралцагчдын дэмжлэг:
  • Сургалт ба судалгааны туслахаар ажиллах, тэтгэлэг, сургалт, семинарууд
 • Зөвлөгөө мэдээлэл авах 
 • Магистрант, докторантуудын сургалт, судалгааны үйл ажиллагааг зохицуулсан холбогдох дүрэм журмууд

Зохион байгуулах хугацаа:

1-р сургалт: 2021 оны 10 сарын 11-ны (Даваа гаригт) 12 цагт

2-р сургалт: 2021 оны 10 сарын 12-ны (Мягмар гаригт) 12 цагт

Сургалтын агуулга адил тул боломжтой хугацаагаа сонгон оролцоно уу.

Сургалтын хэлбэр: Microsoft teams-ээр цахим хэлбэрээр зохион байгуулна.

Намрын улиралд элссэн магистрант, докторантуудыг сургалтын Microsoft teams-т нэгдэх урилгыг илгээсэн тул тохируулгыг хийнэ үү.

Бусад Сургалтад оролцох хүсэлтэй магистрант, докторантууд дараах холбоосоор Microsoft teams-т нэгдэнэ үү. ЭНД ДАР

 

АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРГУУЛЬ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *