Магистр, докторын хөтөлбөрт элсэгчдэд зориулсан АТС-ийн чиглүүлэх сургалт цахимаар зохион байгуулагдлаа.

Share Button

2021-2022 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд элсэгчдэд зориулсан АТС-ийн чиглүүлэх сургалтыг 2021 оны 10 дугаар сарын 11, 12 өдрүүдэд цахимаар (Microsoft teams) зохион байгууллаа. Тус сургалтад “Суралцагчийн хувийн төлөвлөгөө” боловсруулах батлуулах, эрдэм шинжилгээний ажил, удирдагч багш, судалгааны сэдэв/чиглэл сонгох, магистрын ажил, диссертацийн бүтэц, тавигдах шаардлага, сургалтын болон судалгааны ассистантшип хөтөлбөр, тэтгэлэг гэх мэт ахисан түвшний сургалт, судалгааны үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг хүргэлээ.

Download (PPTX, 1.9MB)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *