Ахисан түвшний сургууль анх удаа нэрэмжит тэтгэлгээ гардууллаа

Share Button

Ахисан түвшний сургууль нь 2021-2022 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд “Ахисан түвшний сургуульд суралцагчдын эрдэм шинжилгээний ажлыг дэмжих тэтгэлгийн журам”-ын дагуу дараах 3 төрлийн тэтгэлгийг зарлаж, сонгон шалгаруулалтын дүнгээ гаргалаа. Үүнд:

 • Ахисан түвшний элсэгчдэд зориулсан тэтгэлэг
 • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг дэмжих тэтгэлэг
 • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үр дүнг урамшуулах тэтгэлэг

Энэхүү тэтгэлэг нь МУИС-ийн судалгааны ажлын нэр хүндийг олон улсын түвшинд гаргаж, амжилттай суралцаж буй ахисан түвшний суралцагчийн эрдэм шинжилгээний ажил, судалгааны үр дүнд үндэслэн дэмжлэг үзүүлэх, урамшуулах зорилготой.

АТС-ийн захирлын А/15 дугаар тушаалаар тэтгэлгийн болзол хангасан, олон улсын мэдээллийн санд бүртгэлтэй сэтгүүлд нэгдүгээр болон холбоо барих зохиогчоор өгүүлэл хэвлүүлж амжилт гаргасан 2 магистрант, 4 докторантад 2021 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр АТС-ийн тэтгэлгийн нэрэмжит тэтгэлгийг гардууллаа.

Ахисан түвшний элсэгчдэд зориулсан тэтгэлэгт шалгарсан суралцагч:

 1. Магистрант С.Сэлэнгэсүрэн (ХШУИС, нано шинжлэх ухаан, нано инженерчлэлийн хөтөлбөр) нэгдүгээр зохиогчоор дараах бүтээлүүдээр:
  • Selengesuren Suragtkhuu, et al. (2020). Few-layer black phosphorus and boron-doped graphene based heteroelectrocatalyst for enhanced hydrogen evolution. Journal of materials chemistry A, 8, 20446-20452 (IF=12.14). doi: 1039/D0TA07659G
  • Selengesuren Suragtkhuu, et al. (2020). Efficiency and stability enhancement of perovskite solar cells using reduced graphene oxide derived from earth-abundant natural graphite. RSC Advances, 10, 9133-9139 (IF=3.2). doi: 1039/D0RA01423K

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үр дүнг урамшуулах тэтгэлэгт шалгарсан суралцагчид:

 1. Магистрант Н.Батцоож (ХШУИС, Цөмийн технологийн хөтөлбөр) холбоо барих зохиогчоор:
  • Sansarbayar, N. BattsoojID, et.al. (2021). Cross sections for the 35Cl(n,α)32P reaction in the 3.3–5.3 MeV neutron energy region. Phys. Rev. C, 104, 044620 (IF=5.4). doi: 10.1103/PhysRevC.104.044620
 2. Докторант Б.Болортуяа (ХШУИС, био-инженерчлэлийн хөтөлбөр) нэгдүгээр зохиогчоор:
  • Bolortuya, et.al, (2021). Transcriptome analysis of chloris virgata, which shows the fastest germination and growth in the major Mongolian grassland plant. Frontiers in Plant Science, 12, 684987 (IF=4.4). doi: 10.3389/fpls.2021.684987
 3. Докторант Э.Энэрэлт (ШУС-ХУС, түүхийн хөтөлбөр) нэгдүгээр зохиогчоор:
  • Enerelt, (2019) The role of the ortoq in the Mongol Empire in forming business partnerships. Central Asian Survey, 38:4, 531-547 (Scopus). doi: 10.1080/02634937.2019.1652799
 4. Докторант О.Мөнхзул (ШУС-БУС, биологийн хөтөлбөр) нэгдүгээр зохиогчоор:
  • Munkhzul, et.al. (2021). Grazing Effects on Mongolian Steppe Vegetation—A Systematic Review of Local Literature. Front. Ecol. Evol, 9, 719 (IF=9.29). doi: 10.3389/fevo.2021.703220
 5. Докторант Л.Валерий (ШУС-БУС, физикийн хөтөлбөр) нэгдүгээр зохиогчоор:
  • Ts. Lygdenov, et.al. (2020). Influence of silica nanoparticles on the properties of paint-and-varnish coating made of perchlorvinyl enamel. Journal of Applied Mechanics and Technical Physics 61(5), 898-905 (IF=0.7). doi: 10.1134/S0021894420050259 бүтээлээр тус тус шалгарлаа.
 •  
Докторант Б.Болортуяа (ХШУИС, био-инженерчлэлийн хөтөлбөр)
Докторант Э.Энэрэлт (ШУС-ХУС, түүхийн хөтөлбөр)
Докторант О.Мөнхзул (ШУС-БУС, биологийн хөтөлбөр)
Магистрант Н.Батцоож (ХШУИС, Цөмийн технологийн хөтөлбөр)

Тэтгэлэг авсан нийт суралцагчдадаа баяр хүргэж, цаашдын ажил хөдөлмөр, эрдмийн их үйлсэд нь өндөр амжилтыг хүсэн ерөөе.

АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРГУУЛЬ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *