Элсэлтийн бүртгэлийн талаар

Share Button

МУИС-ийн магистр, докторын элсэлтийн бүртгэл онлайнаар явагдаж байгаа ба бүртгэлийн системд та дараах үндсэн мэдээллүүдийг бүрэн оруулснаар, цаашид шалгалт өгч, МУИС-д элсэн орох эрх нээгдэнэ. Үндсэн мэдээллүүд нь:

  1. Бүртгүүлэх
  2. Шаардлагатай мэдээлэл
  3. Бичиг баримт оруулах
  4. Хөтөлбөр сонгох
  5. Төлбөр төлөх      гэсэн хэсгүүд юм. 

Энэ талбаруудыг зааврын дагуу бөглөж, бүртгэлийн хураамжаа төлсний дараа бүртгэлийн системийн “хувийн мэдээлэл” цэсний хэсэг дараах байдалтай (бүгд ногоон өнгийн “Амжилттай”) харагдах ба энэ нь таны бүртгэл бүрэн болсныг илтгэнэ.  Үүний дараа “Шалгалтын хуваарь” хэсгээс шалгалт өгөх хуваараа харна уу. 

burtgel

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *